ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chemikalia / CRM / Срок на годност

Data wygaśnięcia

Polymerní materiály Producenci materiałów referencyjnych zapewniają gwarancję integralności materiału i ważności certyfikatu przez określony czas. Czasami w tym momencie podawany jest nawet maksymalny czas przechowywania. Data ważności dotyczy nieotwieranych pojemników i warunków przechowywania. Nie oznacza to jednak automatycznie, że niewykorzystany materiał referencyjny musi zostać odrzucony, ale tylko, że producent nie jest w stanie zagwarantować jego stabilności. Użytkownik może nadal korzystać z materiałów referencyjnych na swoją odpowiedzialność, jeśli ma dodatkową dokumentację stabilności (stabilność w rejestrowaniu schematów kontrolnych, porównanie z innymi materiałami referencyjnymi itp.). Certyfikat wygaśnie jednak po wygaśnięciu tego okresu.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz