ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chemikálie / CRM / Datum expirace

Datum expirace

Polymerní  materiályVýrobci referenčních materiálů poskytují záruku na integritu materiálu a platnost certifikátu po definovanou dobu. Někdy sé této době říká i max. doba skladování. Expirační doba platí pro neotevřený obal a za dodržení podmínek skladování. To však automaticky neznamená, že musí být nespotřebovaný referenční materiál zlikvidován, ale pouze to, že výrobce není schopen garantovat jeho stabilitu. Uživatel může dál používat referenční materiál na svou odpovědnost, pokud má další dokumentaci stability (stability při evidenci regulačních diagramů, porovnání s jinými referenčními materiály, apod.). Certifikát však po uplynutí této doby pozbývá platnosti.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz