ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Fyzikální veličiny / Rady a tipy / Čištění elektrod

Čištění a kondicionování pH elektrod

Elektrody HamiltonpH metry se většinou používají v aplikacích, kdy se vyžaduje pravidelné čištění elektrody. Mezi takové aplikace patří měření vod s vysokou tvrdostí, kalů, vizkozních materiálů nebo vzorků s vysokým obsahem oleje nebo proteinů. Při čištění elektrod dbejte bezpečnostních zásad, jelikož se pracuje s nebezpečnými chemikáliemi: detergenty, HCl (kyselina chlorovodíková) a NaOH (hydroxid sodný). 

Metoda č.1

Ponořte elektrodu do 0.4 molární HCl (kyselina chlorovodíková) na dobu 10 minut. Potom opláchněte elektrodu deionizovanou nebo destilovanou vodou. Tímto postupem byste měli odstranit organické nečistoty (proteiny) z elektrody a povrchu referenční elektrody.

Metoda č.2

Ponořte elektrodu do 3.8 až 4.0 molárního roztoku KCl (chlorid sodný) vyhřívaného na teplotu 50°C po dobu 1 hodiny. Roztok KCl zchlaďte na laboratorní teplotu a opláchněte elektrodu deionizovanou nebo destilovanou vodou. Tímto postupem zbavíte referenční elektrodu kontaminantů.

Metoda č.3

Ponořte elektrodu do pufru pH=4.0 vyhřívaného na teplotu 50°C po dobu 1 hodiny. Roztok pufru zchlaďte na laboratorní teplotu a opláchněte elektrodu deionizovanou nebo destilovanou vodou. Tímto postupem vyčistíte referenční elektrodu.

Metoda č.4

Po každém použití opláchněte elektrodu 0.5 N nebo 1% roztokem HCl. Pokud se na elektrodě usadily olejové nebo proteinové nečistoty, opláchněte elektrodu teplým roztokem detergentu. Je-li znečištění veliké, ponechejte elektrodu v roztoku detergentu přes noc. Potom opláchněte elektrodu deionizovanou nebo destilovanou vodou a ponořte ji na 10 minut do 1% HCl. Opláchněte elektrodu deionizovanou nebo destilovanou vodou a otestujte ji pomocí pH pufrů. Pokud jste schopni elektrodu správně nakalibrovat, můžete jí dále používat. V opačném případě zopakujte čištění nebo vyměňte elektrodu.

Metoda č.5

Proteiny odstraňte z elektrody takto: ponořte elektrodu do enzymatického roztoku určeného k čištění kontaktních čoček a ponechejte v něm elektrodu přes noc. Enzym zbaví elektrodu proteinů.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz