ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Fyzikálne veličiny / Rady a tipy / Metrologická nadväznosť

Můžete věřit svému pH pufru? 

Měření pH - certifikát pufur

GMP, GLP, ISO 9001, EN 45000, kalibrácie, overovanie, metrologická nadväznosť a certifikácia od akreditovanej organizácie, to sú stále najdôležitejšie pojmy, s ktorými sa môžete takmer denne stretnúť v laboratórnej praxi. Dôležitými "nástrojmi" pre meranie fyzikálno-chemických veličín sú aj pH a ORP elektródy a práve ich kalibrácia nebola nikdy taká jednoduchá. Všetky kalibračné postupy predpokladajú, že označené hodnoty kalibračného roztoku sú správne. Ale hodnoty pH pufra sa môžu v priebehu času meniť, a tým môžu ovplyvniť vaše výsledky merania pH.
Kompletný rad patentovaných pH pufrov poskytuje stabilitu hodnoty pH, ktorá predtým nebola dosiahnuteľná. Hamilton poskytuje záruku na pH pufre DURACAL po dobu 5 rokov od dátumu výroby. Roztoky s pH 9,21 a pH 10,01 sú dokonca stabilné na vzduchu. Vysoká pufrovacia kapacita umožňuje rýchlu a stabilnú kalibráciu. pH pufre Hamilton DURACAL obsahujú konzervačné prostriedky pre zabránenie rastu plesní a mikroorganizmov.

Metrologická nadväznosť

Dôležitou otázkou pri výrobe certifikovaných referenčných materiálov je zabezpečenie metrologickej nadväznosti neprerušeným reťazcom porovnaní s referenčným materiálom najvyššej metrologickej kvality (primárny referenčný materiál).

  • Kruhová metrologická nadväznosť: Na rozdiel od iných výrobcov, ktorí používajú metrologickú nadväznosť "smerom nadol" ("top-down traceability") Hamilton používa kruhovú metrologickou nadväznosť, a teda spätné sledovanie nadväznosti. Kruhová metrologická nadväznosť zaisťuje užívateľom pH pufrov DURACAL jedinečnú spoľahlivosť.
  • Metrologická nadväznosť "hore-dole": Hamilton určuje hodnotu pH pufra DURACAL porovnaním proti dvom sekundárnym referenčným materiálom. Ide o referenčné materiály od akreditovaných dodávateľov pre sekundárne referenčné materiály. Takto vyrobené roztoky sú spätne porovnávané s primárnymi referenčnými materiálmi PTB1) alebo NIST2).
  • Metrologická nadväznosť smerom nadol: Aby bola zaistená najvyššia možná presnosť a spoľahlivosť hodnoty pH pufra, je reprezentatívny počet vzoriek z každej výrobnej šarže odoslaný do nemeckého laboratória DKD3) (DKD-K-06901) pre externé, nezávislé a nestranné overenie. V tomto laboratóriu sú vzorky pufrov DURACAL porovnávané so sekundárnym referenčným materiálom DKD-K-06901.

Sekundárny referenčný materiál je samozrejme naviazaný na primárny referenčný materiál od PTB. V tejto fáze je kruh nadväznosti uzavretý: primárny referenčný materiál PTB je počiatočným a koncovým bodom. DKD poskytuje firme Hamilton kalibračný certifikát pre každý pH pufor DURACAL danej výrobnej šarže. Tak je zaručená najvyššia kvalita pufrov Hamilton, s ktorými následne môžete pracovať vo svojom laboratóriu.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz