ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Příprava a odběr vzorků / Filtrace / Výběr filtrů a kazet pro odběr vzorku

Výběr filtrů pro odběr vzorků

Základní tabulka filtrů, které se dodávají pro odběr vzorků, obsahuje rychlý přehled materiálů a porozit používaných k monitorování ovzduší. Na následujícím odkazu naleznete přehled membránových filtrů našich dodavatelů - Membránové filtry.

Materiál Zkratka Obvyklá velikost pórů Hlavní výhody Aplikace 
Směs metylesterů celulózy MCE nebo MEC 0,45 µm
0,8 µm 
1,2 µm 
5,0 µm 
Hydrofilní
Lehce rozpustné pro atomovou absorpční analýzu
Vhodné pro transmisní světelnou mikroskopii
Analýza kovového prachu
Azbest a umělá vlákna
Polyvinylchlorid
čistý polymer
GLA-5000
PVC nebo PH-PVC 0,5 µm
0,8 µm 
5,0 µm 
Hydrofóbní
Neoxidují povrch
Neobsahují křemík
Nízký obsah popela
Nízká vlastní hmotnost pro gravimetrické analýzy
Gravimetrické analýzy
Hexavalentní chróm
Polytetrafluorethylen PTFE 0,5 µm
1,0 µm 
2,0 µm 
5,0 µm 
Hydrofóbní
Inertní pro rozpouštědla, kyseliny a zásady
Autoklávovatelné
Alkalické prachy
Polyjaderné aromáty
Pesticidy
Isokyanáty
Polykarbonát PC 0,3 µm
0,4 µm 
0,8 µm 
Hydrofobní
Mikroskopicky hladký povrch
Přímé póry
Extrémně tenký (10 až 20 um) a transparentní
Autoklávovatelné
Elektronová rastrovací mikroskopie
Azbestová vlákna
Stříbro AG 0,45 µm
0,8 µm 
Široká kompatibilita rozpouštědel
Vyšší teplotní tolerance
Autoklávovatelné
Jednotná pórovitost a tloušťka
Bróm
Azbest metodou transmisní elektronové mikroskopie
Křemík rentgenovou difrakcí
Skleněné vlákno GF nebo FG jmenovitá hodnota 1,0 µm Částečně hydrofobní
Vyšší teplotní tolerance
Autoklávovatelné
Vysoký záchyt částic 
Pesticidy
Ethylenglykol
Hrubá gravimetrie
Isokyanáty
Křemenné vlákno QZ jmenovitá hodnota 1,2 µm Stejný jako skleněné vlákno
Autoklávovatelné
Nízká úroveň obsahu kovů
Vysoká teplota 300 ° C
Plyny
Aerosoly
PM10
Dieslové částice
Celulóza CEL nominální Autoklávovatelné
Jednotná tloušťka
Bez popela (Typ 40)
AA
HPLC

Výběr prázdných kazet pro odběrové filtry

Prázdné kazety naplníte odběrovým filtrem vhodným pro Vaši aplikaci.

Následně můžete kazetku vložit do držáku kazet (225-1) a to buď s cyklónem GS-1 nebo bez něj (průměr kazetky 37 mm), případně lze vložit kazetku 25 mm se střední přepážkou (225-3-23).

Pro kazety je nutné používat otvírač kazet Sure Seal (katalogové číslo 225-13-5A).

Prázdné kazety pro monitorování ovzduší
Průměr (mm) Typ Materiál/Vlastnosti Počet Katalogové číslo
25 2-dílná Styren, průhledný 50
100
225-2-25LF
225-2258
25 3-dílná Styren, průhledný 50
100
225-3-25LF
225-2259
25 střední kroužek Styren, průhledný, výška 1/2" 50 225-300R
37 2-dílná Styren, průhledný 10
50
250
225-2LF
225-2050LF
225-2250
37 3-dílná Styren, průhledný 10
50
250
225-3LF
225-3050LF
225-3250
37 2-dílná Styren, hnědý neprůsvitný 50 225-4
37 3-dílná Styren, hnědý neprůsvitný 50 225-8451
37 střední kroužek Styren, průhledný, výška 1/2" 50 225-304
Prázdné kazety pro monitorování ovzduší - odolné mnoha rozpouštědlům
Průměr (mm) Typ Materiál/Vlastnosti Počet Katalogové číslo
25 2-dílný, styl pohár PP, bílý neprůsvitný 50 225-8481
25 3-dílný, styl pohár PP, bílý neprůsvitný 50 225-8585
37 2-dílná PP, bílý neprůsvitný 50 225-8483
37 3-dílná PP, bílý neprůsvitný 10
50
225-45
225-45A
Prázdné kazety pro monitorování ovzduší - vodivé
Snižují ztrátu vzorku, které by vznikli elektrostatickými efekty; požadováno pro vzorkování azbestu
Průměr (mm) Typ Materiál/Vlastnosti Počet Katalogové číslo
25 3-dílný, 2" střední přepážka PP, černý vodivý 50 225-3-23
25 2-dílná PP, černý vodivý 50 225-2257
25 3-dílný, 1/2" střední kroužek PP, černý vodivý 50 225-329
37 3-dílná PP, černý vodivý 50 225-309
37 2-dílná PP, černý vodivý 50 225-308
47 2-dílná PP, černý vodivý 16 225-8496
47 3-dílná PP, černý vodivý 16 225-8497

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz