ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Контрол на газове / /

Czujnik podczerwieni

Zasada

Detektor podczerwieni (IR) wykorzystuje zdolność gazów z dwoma lub więcej atomami (np. Dwutlenkiem węgla, metanem) do absorbowania światła podczerwonego (IR) Detektor podczerwieni jest wykrywany przez detektor podczerwieni poprzez pomiar absorpcji przy określonej częstotliwości IR odpowiadającej wibracji lub rotacji wiązania molekularnego pomiędzy różne atomy. Wraz ze spadkiem stężenia mierzonego gazu zmniejsza się poziom sygnału wyjściowego z czujnika podczerwieni (zależność w przybliżeniu logarytmiczna).

Korzyści

  • detektory mierzą nawet w atmosferze bez obecności tlenu
  • nie są uszkadzane przez katalityczne trucizny
  • Ostrzeżenie przed zanieczyszczeniem optycznym
  • wysokiej jakości detektory działają nawet do 80% zanieczyszczeń optycznych
  • dobra selektywność

Wady

  • wyższa cena

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz