ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Life Sciences

ProteinDělení proteinů - odstranění albuminu a IgG proteinů z biologických tekutin (jako je plazma a sérum) před analýzou.

DNA & RNA Oligonukleotidy - čištění a charakterizace oligonukleotidů založená na chromatografické separaci je nejúčinnější dělící technika.

Mikro- a PCR destičky - plastový spotřební materiál pro robotické systémy v oblasti life science a pro biochemické přístroje.

Malé laboratorní přístroje - přístroje pro oblast life science (homogenizátory, blokové termostaty, sterilizátory, chladiče mikrozkumavek a PCR destiček, centrifugy).

Kultivace obtížných buněk - automatický kultivátor využívající substrátu s magnetickými vlastnostmi

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz