ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Контрол на газове / /

Detektor fotojonizacyjny

Zasada

Detektor fotojonizacji działa na zasadzie pomiaru ładunku elektrycznego generowanego przez jonizację mierzonego gazu. W przypadku większości gazów można określić tak zwany potencjał jonizacji właściwej (IP), który ma jednostkę eV. Mierzony gaz jest zjonizowany przez ultrafioletową lampę fluorescencyjną, co powoduje ładunek elektryczny. Jonizacja gazu jest jednak uwarunkowana tym, że potencjał jonizacji gazu będzie mniejszy niż wartość potencjalna (eV) zużytych lamp UV (i, odpowiednio, energia wytworzonych fotonów)! Sam czujnik wykrywa ładunek zjonizowanego gazu, który przekształca się w prąd elektryczny. Prąd jest wzmacniany i konwertowany na ppm lub ppb.

 

Zasada PID

Korzyści

  • nowoczesny typ (3D) nie podlega temperaturze ani wilgotności
  • szeroki zakres substancji może być mierzony za pomocą jednego detektora
  • wysoka czułość (jednostki ppb)
  • doskonały wskaźnik odpowiedzi (<3 s)
  • wysoka precyzja nawet przy bardzo niskich stężeniach

Wady

  • dla większości związków, niska selektywność

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz