ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Měřící principy / Infračervený

Infračervený senzor

Princíp

Infračervený detektor (IR) využíva schopnosti plynu s dvoma alebo viacej atómami (napr. oxid uhličitý, metán) absorbovať infračervené svetlo (IR). Plyn je v infračervenom detektore detekovaný meraním absorpcie na určité frekvencii IR žiarenia, ktorá odpovedá vibrácií alebo rotácií molekulovej väzby medzi rozdielnymi atómami. S nárastom koncentrácie meraného plynu sa znižuje úroveň výstupného signálu z IR senzoru (približne logaritmická závislosť).

Výhody

  • detektory merajú i v atmosfére bez prítomnosti kyslíku
  • nie sú poškodzované katalytickými jedmi
  • varovanie pri znečistení optiky
  • kvalitné detektory pracujú až do 80% znečistenia optiky
  • dobrá selektivita

Nevýhody

  • vyššia cena

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz