ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Контрол на газове / /

Detektor przewodności cieplnej (TCD)

czujnik przewodności cieplnej Zasada

Czujnik działa na zasadzie porównywania przewodności cieplnej próbki z gazem odniesienia (zwykle powietrzem). Podgrzany termistor lub włókno platynowe jest wystawione na działanie mierzonego gazu, a drugi identyczny element jest zamknięty w referencyjnej komorze gazowej. Jeżeli przewodność cieplna mierzonego gazu jest wyższa niż gazu odniesienia, temperatura elementu pomiarowego maleje (i na odwrót). Zmiana temperatury powoduje zmianę oporu elektrycznego i jest mierzalna podobnie jak pellistor.

Korzyści

  • Odpowiedni do mieszanek dwuskładnikowych
  • Wysoka czułość dla gazów o wyższym przewodnictwie cieplnym (He, H 2 , Ne, CH 4 )
  • Szybka reakcja

Wady

  • Sygnał wyjściowy znacznie wpływa na zmianę temperatury otoczenia
  • Nie dotyczy wieloskładnikowych mieszanek gazowych
  • Obecne gazy o niższym przewodnictwie cieplnym niż powietrze powodują zakłócenia
  • Gazy o względnej przewodności cieplnej bliskiej 1 nie są mierzalne (CO, O 2 , N 2 , NH 3 )

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz