ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chemikalia / Wprowadzenie / Общ преглед

Chemikalia

Chemikálie Pole chemiczne jest bardzo szerokie i obejmuje rozpuszczalniki, certyfikowane materiały odniesienia, standardy dla różnych rodzajów analiz, związki znakowane izotopowo oraz specjalne rozpuszczalniki aplikacyjne i roztwory objętościowe. Na tej stronie udostępniamy informacje pomocne w pracy z tymi substancjami.

Zakres rozpuszczalników, standardów, odczynników, certyfikowanych materiałów odniesienia i związków znakowanych izotopowo można znaleźć w naszym katalogu - patrz eShop.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz