ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Fyzikálne veličiny / Rady a tipy / Automatické čistenie senzorov v procese

Automatické čistenie a kalibrácia pH senzorov v procesnom meraní

Pri procesnom meraní pH sa často stretávame s problémom, kedy je potrebná pomerne častá údržba pH senzora. Pri manipulácii so senzorom sa bohužiaľ stáva, že dôjde k jeho poškodeniu. Aby sa mu predišlo a aby bolo možné vykonávať častejšiu údržbu bez zásahu človeka, je možné investovať do technológie a vytvoriť tak systém, ktorý bude zabezpečovať:

  • Automatické meranie
  • Automatické čistenie senzora bez zásahu človeka
  • Automatickú kalibráciu
  • Výmenu senzora bez nutnosti odstaviť prevádzku

System Unical 

Takýto systém možno zostaviť vďaka inovatívnemu riešeniu firmy Knick. Toto riešenie je založené na zostave, ktorú tvoria:

  • Inteligentný prevodník Protos
  • Automatická vyťahovacia armatúra Ceramat alebo Sensogate
  • Systém Unical 9000
  • Senzor Memosens

Systém je možné inštalovať priamo v prevádzke ako v bezpečnom prostredí, tak aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Armatúry môžu byť umiestnené priamo do potrubia alebo do reaktora. Pripojenia môžu byť rôzne, počnúc štandardnou prírubou, končiac špeciálnymi prípojkami Variline.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz