ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Používanie stránok a ochranné známky

Používanie webových stránok

Používaním webovej prezentácie www.chromservis.eu súhlasíte s podmienkami pre ich využitie. Tieto webové stránky sú majetkom spoločnosti Chromservis sro a nesmú byť kopírované alebo pozmeňované bez výslovného súhlasu Chromservis sro Používanie článkov a obrázkov je možné len pre nekomerčné využitie.

ochranné známky

Na týchto stránkach sú použité ochranné známky mnohých výrobcov, na ktorých si spoločnosť Chromservis sro nerobí žiadny nárok (s výnimkou vlastných ochranných známok). Ide predovšetkým o tieto ochranné známky:

Aeris ™, AQUA ™, BioSep ™, bioZen ™, Bondclone ™, Clarity ®, EZ: faast ™, Gemini ®, HyperClone ™, Jupiter ®, Kinetex ®, Luna ®, Lux ®, Novum ™ ,, Onyx ™, Phenex ™ , Phenogel ™, Phenosphere ™, Phree ™, Prodigy ™, SecurityGuard ™, SecurityLINK ™, Strata ®, SureLok ™, Synergi ™, Yarra ™, Zebron ™ sú ochranné známky spoločnosti Phenomenex Inc.

Accelerator ™, Allure ®, Aura ™, Alumaseal ®, CarboFrit ®, CarboPrep ®, Crossbond ®, Cyclosplitter ™, DiatoSorb ®, EZGC ®, EZ No-Vent ®, EZ Twist Top ®, Flip Seal ®, Force ™, Hydroguard ® , Integra-Gap ®, Integra-Guard ®, Megamix ®, MXT ®, Pinnacle ®, Precision ®, Press-Tight ®, Pre EZGC ®, Pre EZLC ®, Q-sep ®, Raptor ®, RAVE ™, RAVEN ™, Resprep ®, Res-Sil ®, Restek ®, Roc ®, Rt ®, RTX ®, Rxi ®, Secure ®, SilcoCan ®, Silcoport ®, SilcoSmooth ®, Stabilwax ®, STX ®, Thermolite ®, TO-Can ®, Topaz ®, Turning Visions into Reality ®, Ultra Selective Liquid Chromatography ™, Uniliner ®, USLC ®, Vu2 Union ®, XTI ® sú ochranné známky spoločnosti Restek Corporation.

Vica ™, afla-Check ™, afla M 1 ™, afla M 1 -V ™, afla-V ™, BPATest ™, CitriTest ™, DONCheck ™, DON-NIV ™, DONtest ™, DON-V ®, FumoniTest ™, fumo-V ®, Myco6in1 + ®, OchraTest ™, Ochra-V ® AQUA ™, T2 / HT2 ™, T-2test ™, T2 / HT2-V ™, Vertu ™, ZearalaTest ™, Zearala-V ™ AQUA ™ sú ochranné známky spoločnosti Waters Corporation.

CHS ®, Chromservis ®, Arion ®, ChromShell ®, CHS PUREPRO ®, CHS Chem XL ®, CHS ChemCleen ®, CHS FermPro ®, CHS ChemPlus ® sú ochranné známky spoločnosti Chromservis sro

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz