ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Odberová čerpadlá / Odberové hlavice

Prehľad hlavíc pre odber častíc

Táto tabuľka by Vám mala pomôcť pri výbere správnej hlavice pre odber vdychovateľnej, respirabilnej a thorakálnej frakcie prachových častíc. Kliknutím na obrázok hlavice sa dostanete na stránku s popisom zobrazenej hlavice. Prehľad všetkých odberových hlavíc (iné prietoky, iné frakcie častíc) nájdete tu:

Čerpadlá vhodné na pripojenie k odberovým hlaviciam nájdete v tabuľke voľba čerpadla.

  Odberová hlavica Vhodné pre frakcie Prietok
l/min
50% Cut-point
µm
Doporučené kalibračné zariadenie Veľkosť filtra
mm
Výhody
Hlavice Button Button vdychovateľné 4 100 adaptér pre hlavicu Button (225-361) 25 Nízka citlivosť na okolitú teplotu vzduchu
Znižuje prevzorkovanie veľkých častíc
Hlavice IOM IOM vdychovateľné 2 100 adaptér pre hlavicu IOM (391-01) 25 V súlade s metodikou MDHS 14/3
Spĺňa medzinárodné normy, vrátane kritérií odberu vzorky ACGIH pre vdychovateľné prachy
Hlavice GS-3 GS-3 cyklón respirabilné 2,75
3,7
4
3,5
univerzálna komora veľká (225-112) 25 alebo 37 Prekonáva problémy so vzorkovaním, ktoré mala hlavica Dorr-Oliver
Vodivý plast
Hlavice Al cyklón Hliníkový cyklón respirabilné 2,5
2,8
4
3,5
adaptér pro hliníkový cyklón (225-01-03) 25 alebo 37 Vhodný pre meranie podľa metodik NIOSH 7500 (oxid kremičitý) a NIOSH 0600 (respirabilné častice)
Hlavice PPI Paralelný Impaktor (PPI) respirabilné alebo thorakálne 2  
8
4
4
10
univerzálna komora (225-111) 37 a 9,5 stlačený substrát Približuje sa zbernej krivke lepšie než akákoľvek iná hlavica
prietok hlavicou PPI 8 l/min zvyšuje citlivosť merania respirabilného prachu
DPM kazety DPM kazety Submikrónové 1,7 
2
< 1 univerzálna komora pri použití s cyklónom GS3 (225-112) 37 Filtre s nízkym obsahom uhlíku
Poistný krúžok
Hlavice PEM PEM PM2.5 
PM10 (thorakálne)
2  

10 
2,5
10
adaptér pro PEM (761-202) 37 Odkaz v EPA metóde IP-10A pre častice vo vzduchu
Hlavice Sioutas Kaskádový osobný
impaktor
Frakcie
2,5 µm a väčšie
1 - 2,5 µm
0,5 - 1 µm
0,25 - 0,5 µm
< 0,25 µm
9 2,5
1
0,5
0,25
nie je požadované 25 impaktorový
37 zberný
Minimálny odraz častíc
Zbieranie vzoriek hrubých, jemných a ultrajemných častíc
Určené pre chemické alebo gravimetrické analýzy
Hlavice IMPACT Hlavice IMPACT PM2.5
PM10
PM hrubé
10
10
10
2,5
10
10 a 2,5
adaptér IMPACT (dodáva sa s hlavicou) 37 impaktorový
47 zberný
Vychádza z EPA referenčných metód a kritérií
Používa jednorázový naolejovaný filter
Hlavice PMI Osobný modulárny impaktor PMI PM2.5
PM10
PM hrubé
3
3
3
2,5
10
10 a 2,5
adaptér PMI (225-358) 25 impaktorový
37 zberný
Používa jednorázový naolejovaný filter
Vhodné pre thorakálne limitné hodnoty alebo parametre PM životného prostredia

 

 


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz