ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Príprava a odber vzoriek / Filtrácia / Výber filtrov a kaziet pre odber vzorky

Výber filtra pro odber vzorky

Základná tabuľka filtrov, ktoré sa dodávajú pre odber vzorky, obsahuje rýchly prehľad materiálov a porozít používaných k monitorovaniu ovzdušia. Na nasledujúcom odkaze nájdete prehľad membránových filtrov našich dodávateľov - Membránové filtre.

Materiál Skratka Obvyklá veľkosť pórov Hlavné výhody Aplikácia 
Zmes metylesterov celulózy MCE alebo MEC 0,45 µm
0,8 µm 
1,2 µm 
5,0 µm 
Hydrofilné
ľahko rozpustné pre atómovú absorpčnú analýzu
Vhodné pre transmisnú svetelnú mikroskopiu
Analýza kovového prachu
Azbest a umelé vlákna
Polyvinylchlorid
čistý polymér
GLA-5000
PVC alebo PH-PVC 0,5 µm
0,8 µm 
5,0 µm 
Hydrofóbny
Neoxidujú povrch
Neobsahujú kremík
Nízky obsah popola
Nízka vlastná hmotnosť pre gravimetrické analýzy
Gravimetrické analýzy
Hexavalentný chróm
Polytetrafluóretylén PTFE 0,5 µm
1,0 µm 
2,0 µm 
5,0 µm 
Hydrofóbny
Inertný pre rozpúšťadlá, kyseliny a zásady
Autoklávovateľné
Alkalické prachy
polyjadrové aromáty
pesticídy
izokyanáty
Polykarbonát PC 0,3 µm
0,4 µm 
0,8 µm 
Hydrofóbny
Mikroskopicky hladký povrch
Príme póry
Extrémne tenký (10 až 20 um) a transparentný
Autoklávovateľné
Elektrónová rastrovacia mikroskopia
Azbestová vlákna
Striebro AG 0,45 µm
0,8 µm 

Široká kompatibilita rozpúšťadiel
Vyššia teplotná tolerancia
Autoklávovateľné
Jednotná pórovitosť a hrúbka

Bróm
Azbest metódou transmisnej elektrónovej mikroskopie
Kremík röntgenovou difrakciou
Sklenené vlákno GF nebo FG menovitá hodnota 1,0 µm Čiastočne hydrofóbne
Vyššia teplotná tolerancia
Autoklávovateľné
Vysoký záchyt častíc 
Pesticídy
Etylénglykol
Hrubá gravimetria
Izokyanáty
Kremenné vlákno QZ menovitá hodnota 1,2 µm Rovnaké ako sklenené vlákno
Autoklávovateľné
Nízka úroveň obsahu kovu
Vysoká teplota 300 ° C
Plyny
Aerosóly
PM10
Dieselové častice
Celulóza CEL nominálny Autoklávovateľné
Jednotná hrúbka
Bez popola (Typ 40)
AA
HPLC

Výber prázdnych kaziet pre odberové filtre

Prázdne kazety pre monitorovanie ovzdušia
Priemer (mm) Typ Materiál/Vlastnosti Počet Katalógové číslo
25 2-dielna Styrén, priehľadný 50
100
225-2-25LF
225-2258
25 3-dielna Styrén, priehľadný 50
100
225-3-25LF
225-2259
25 stredný krúžok Styrén, priehľadný, výška 1/2" 50 225-300R
37 2-dielna Styrén, priehľadný 10
50
250
225-2LF
225-2050LF
225-2250
37 3-dielna Styrén, priehľadný 10
50
250
225-3LF
225-3050LF
225-3250
37 2-dielna Styrén, hnedý nepriesvitný 50 225-4
37 3-dielna Styrén, hnedý nepriesvitný 50 225-8451
37 stredný krúžok Styrén, priehľadný, výška 1/2" 50 225-304
Prázdne kazety pre monitorovanie ovzdušia - odolné mnohým rozpúšťadlám
Priemer (mm) Typ Materiál/Vlastnosti Počet Katalógové číslo
25 2-dielny, štýl pohár PP, biely nepriesvitný 50 225-8481
25 3-dielny, štýl pohár PP, biely nepriesvitný 50 225-8585
37 2-dielny PP, biely nepriesvitný 50 225-8483
37 3-dielny PP, biely nepriesvitný 10
50
225-45
225-45A
Prázdne kazety pre monitorovanie ovzdušia - vodivé
Znižujú stratu vzorky, ktoré by vznikli elektrostatickými efekty; požadovavé pre vzorkovanie azbestu
Priemer (mm) Typ Materiál/Vlastnosti Počet Katalógové číslo
25 3-dielny, 2" stredná prepážka PP, čierny vodivý 50 225-3-23
25 2-dielna PP, čierny vodivý 50 225-2257
25 3-dielny, 1/2" stredný krúžok PP, čierny vodivý 50 225-329
37 3-dielna PP, čierny vodivý 50 225-309
37 2-dielna PP, čierny vodivý 50 225-308
47 2-dielna PP, čierny vodivý 16 225-8496
47 3-dielna PP, čierny vodivý 16 225-8497

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz