0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Kolumny chiralne

Chiralne rozdzielanie substancji polarnych, takich jak natywne aminokwasy i peptydy, jest trudnym zadaniem chromatograficznym. Ze względu na rosnącą liczbę peptydów
leków, zwłaszcza krótkich peptydów przeciwdrobnoustrojowych, wyzwanie to jest obecnie coraz częściej akceptowane. Jednak z mnóstwa dostępnych chirali faz stacjonarnych, tylko nieliczne z nich wykazują wymaganą enancjoselektywność względem zjonizowanych analitów. Niektóre ograniczenia w chiralnym rozdzielaniu peptydów przez komercyjne chirale wymieniacze jonowe zostały już udokumentowane. Dlatego wprowadziliśmy jednostkę dipeptydową do struktury selektora obojniaczego opartego na Cinchona, aby uzyskać większe podobieństwo między selektorem a analitami peptydowymi.