0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

References

Kolumna Arion Plus C18

M. Brenkus, P. Tölgyessy, V. Koperová Návojová, M. Kirchner, S. Hrouzková, Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, estrów ftalanowych, alkilofenoli i etoksylanów alkifenoli w osadach metodą jednoczesnej ekstrakcji metodą stała-ciecz zogniskowanej ultradźwiękowo i dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej oczyszczanie, a następnie chromatografia cieczowa, Microchemical Journal 200 (2024) 110299

Kolumny Ariona

  • M. Mžika, N. Váňová, M. Kriegelstein, M. Hroch, Differential adsorption of an analyte and its D4, D5 and 13C6 labeled analogues combined with instrument-specific carry-over issues: The Achilles' heel of ibrutinib TDM, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 206 (2001). Link do artykułu.