0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Filtracja

Filtrace Wybór materiału filtrującego

Wiele materiałów filtracyjnych stosuje się do filtracji, zarówno do filtracji membranowej, jak i do filtrów strzykawkowych, podczas filtrowania cieczy lub pobierania próbki powietrza. Poniższa tabela zawiera przegląd najczęściej stosowanych mediów filtracyjnych używanych podczas przygotowywania lub pobierania próbek. Kliknij wybrany materiał, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o mediach.

Wszystkie poniższe materiały są używane przede wszystkim do tych zastosowań:

  • filtracja ciśnieniowa
  • filtracja próżniowa
  • filtry strzykawkowe (głównie HPLC i UHPLC)
  • pobieranie próbek azbestu
  • pobieranie próbek z zawieszonych cząstek stałych
  • pobieranie próbek zanieczyszczeń chemicznych
  • oznaczanie substancji rozpuszczonych i nierozpuszczonych
Filtry membranowe
Wpisz Opis materiału Max. temperatura Współczynnik załamania światła
MCE mieszanina celulozowych estrów metylowych 130 ° C 1.5
CA octan celulozy 180 ° C 1,47
PTFE (hydrofilowy) PTFE - -
PTFE (hydrofobowe) PTFE 120-160 ° C -
PC poliwęglan 140 ° C -