ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Odberová čerpadlá / Odběrové vaky

Odberové vaky

Odberové vaky sú určené pre odber plynných vzoriek a ich krátkodobé uskladnenie.

Jednotlivé typy vakov sú vhodné pre odber a uskladnenie rôznych látok.

Na odbery plynných vzorke sa najčastejšie používajú tedlarové vaky. Výrobca tedlarového filmu firma DuPont v roku 2009 oznámila, že čoskoro ukončí výrobu tohto filmu pre výrobu vakov. Neskôr rozhodnutie zmenila, výrobu zachovala a tedlarové vaky sú stále dodávané. Vzhľadom k tejto skutočnosti firma SKC vyvinula vlastné materiály podobné TEDLAR. Nižšie nájdete základný popis vakov a ich vhodnosť pre odoberané látky.

TEDLAR: vaky z TEDLAR sú uvedené v niekoľkých EPA metódach, výborná skladovacia stabilita pre širokú škálu prchavých organických látok (TOL), dobrá skladovacia stabilita pre určité látky so sírou, napr. H2S. 

Maximálna kapacita (v litroch) Tedlar s jednou PP fitinkou Tedlar s dvoma nerezovými fitinkami Počet kusov
0,5 232-02 - 10
1 232-01 231-01 10
3 232-03 231-03 10
5 232-05 231-05 10
8 (Vac-U-Chamber) 231-939 - 10
10 232-10 231-10 10
25 232-25 231-25 5
50 232-50 231-50 5
75 232-75 231-75 5
100 232-100 231-100 3
Náhradné septá 232-01-RS 231-9-04 10

 

FlexFilm: výborná skladovacia stabilita pre širokú škálu prchavých organických látok (TOL), dobrá skladovacia stabilita pre CO, CO2 a metán, akceptovateľná stabilita pre niektoré látky so sírou. Ekonomické riešenie.

Flexfoil: výborná skladovacia stabilita pre H2S, dobrá skladovacia stabilita pre látky s nízkou molekulovou hmotnosťou ako je CO, CO2 a metán, dobrá až 48-hodinová skladovacia stabilita pre niektoré látky so sírou.

Maximálna kapacita (v litroch) FlexFilm s jednou PP fitinkou FlexFilm s dvoma nerezovými fitinkami FlexFoil s jednou PP fitinkou

FlexFoil s jednou nerezovou fitinkou

Počet kusov*
0,5 236-006 237-02 - - 10
1 236-001 237-01 262-01 263-01 10
3 236-002 237-03 262-03 263-03 10
5 236-005 237-05 262-05 263-05 10
8 236-004 - 262-08 - 10
10 236-003 237-08 262-10 263-10 10
25 236-007 237-25 262-25 263-25 5
40 236-040 237-40 - - 5
50 - - 262-50 263-50 5
80 236-080 237-80 - - 5
100 236-100 237-100 - - 3
Náhradné septá 232-01-RS 231-9-04 236-01-RS 233-01-RS 10

*Pokiaľ potrebujete iné množstvo vakov, spýtajte sa nás

FlexFoil Plus: ultračisté vaky s nízkym pozadím, výborná skladovacia stabilita prchavých organických látok, vak, ktorý dokáže zadržať H2S. 48-hodinová skladovacia stabilita pre H2S , COS (karbonylsulfid), metyl a etyl-merkaptán, výborný pre látky citlivé na svetlo

FluoroFilm: vak s veľmi nízkym pozadím prchavých organických látok, ale s horšou uskladňovacou stabilitou (nutné z analyzovať do maximálne 24 hodín, veľmi inertný a mechanicky pevný

Maximálna kapacita (v litroch) FlexFoil Plus s jednou PP fitinkou FlexFoil Plus s jednou nerezovou fitinkou Počet kusov FluoroFilm s jednou nerezou fitinkou FluoroFilm s jednou PTFE fitinkou Počet kusov*
0,5 - -   243-02 240-02 5
1 252-01 253-01 10 243-01 240-01 5
3 252-03 253-03 10 243-03 240-03 5
5 252-05 253-05 10 - - -
8 252-08 - 10 - - -
10 252-10 253-10 10 - - -
25 252-25 253-25 5 - - -
50 252-50 253-50 5 - - -
Náhradné septá 232-01-RS 233-01-RS   233-01-RS 233-01-RS 10

*Pokiaľ potrebujete iné množstvo vakov, opýtajte sa nás


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz