ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Отделка проби / Фильтрация / Выбор фильтров и картриджей для отбора проб

SKC Filter Selection Guide

Materiál Zkratka Obvyklá velikost pórů Hlavní výhody Aplikace 
Směs metylesterů celulózy MCE nebo MEC 0,45 µm
0,8 µm 
1,2 µm 
5,0 µm 
Hydrofilní
Lehce rozpustné pro atomovou absorpční analýzu
Vhodné pro transmisní světelnou mikroskopii
Analýza kovového prachu
Azbest a umělá vlákna
Polyvinylchlorid
čistý polymer
GLA-5000
PVC nebo PH-PVC 0,5 µm
0,8 µm 
5,0 µm 
Hydrofóbní
Neoxidují povrch
Neobsahují křemík
Nízký obsah popela
Nízká vlastní hmotnost pro gravimetrické analýzy
Gravimetrické analýzy
Hexavalentní chróm
Polytetrafluorethylen PTFE 0,5 µm
1,0 µm 
2,0 µm 
5,0 µm 
Hydrofóbní
Inertní pro rozpouštědla, kyseliny a zásady
Autoklávovatelné
Alkalické prachy
polyjaderné aromáty
pesticidy
isokyanáty
Polykarbonát PC 0,3 µm
0,4 µm 
0,8 µm 
Hydrofobní
Mikroskopicky hladký povrch
Přímé póry
Extrémně tenký (10 až 20 um) a transparentní
Autoklávovatelné
Elektronová rastrovací mikroskopie
Azbestová vlákna
Stříbro AG 0,45 µm
0,8 µm 
Široká kompatibilita rozpouštědel
Vyšší teplotní tolerance
Autoklávovatelné
Jednotná pórovitost a tloušťka
Bróm
Azbest metodou transmisní elektronové mikroskopie
Křemík rentgenovou difrakcí
Skleněné vlákno GF nebo FG jmenovitá hodnota 1,0 µm Částečně hydrofobní
Vyšší teplotní tolerance
Autoklávovatelné
Vysoký záchyt částic 
Pesticidy
Ethylenglykol
Hrubá gravimetrie
Isokyanáty
Křemenné vlákno QZ jmenovitá hodnota 1,2 µm Stejný jako skleněné vlákno
Autoklávovatelné
Nízká úroveň obsahu kovů
Vysoká teplota 300 ° C
Plyny
Aerosoly
PM10
Dieslové částice
Celulóza CEL nominální Autoklávovatelné
Jednotná tloušťka
Bez popela (Typ 40)
AA
HPLC

Air Monitoring Cassette Blanks

Air Monitoring Cassette Blanks
Diameter (mm) Type Material/Properties Qty. Cat. No.
 
 
25 2-piece Styrene, clear 50 225-2-25LF
100 225-2258
25 3-piece Styrene, clear 50 225-3-25LF
100 225-2259
25 Middle ring Styrene, clear, 1/2 inch height 50 225-304
For use with SKC Omega brand cassettes only
37 2-piece Styrene, clear 10 225-2LF
50 225-2050LF
250 225-2250
37 3-piece Styrene, clear 10 225-3LF
50 225-3050LF
250 225-3250
37 2-piece Styrene, opaque brown 50 225-4
37 3-piece Styrene, opaque brown 50 225-8451
25 Middle ring Styrene, clear, 1/2 inch height 50 225-300R
For use with SKC Omega brand cassettes only
Solvent-resistant* Air Monitoring Cassette Blanks
Compatible with most solvents*
Diameter (mm) Type Material/Properties Qty. Cat. No.
 
 
25 2-piece, goblet style Polypropylene, opaque white 50 225-8481
25 3-piece, goblet style Polypropylene, opaque white 50 225-8585
37 2-piece Polypropylene, opaque white 50 225-8483
37 3-piece Polypropylene, opaque white 10 225-45
37 3-piece Polypropylene, opaque white 50 225-45A
Conductive Air Monitoring Cassette Blanks
For reducing sample loss due to electrostatic effects; required for asbestos sampling
Diameter (mm) Type Material/Properties Qty. Cat. No.
25 3-piece, 2-inch middle cowl Polypropylene, conductive black 50 225-3-23
25 2-piece Polypropylene, conductive black 50 225-2257
25 3-piece 1/2-inch middle ring Polypropylene, conductive black, with ½-inch spacer ring (rather than 2-inch cowl) 50 225-329
37 3-piece Polypropylene, conductive black 50 225-309
37 2-piece Polypropylene, conductive black 50 225-308
47 2-piece Polypropylene, conductive black 16 225-8496
47 3-piece Polypropylene, conductive black 16 225-8497

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz