0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Filtry MSPE (Micro-Solid-Phase-Extraction)

18. 01. 2023

Mikroekstrakcja do fazy stałej (MSPE) to bardzo prosta technika przygotowania próbki. MSPE wykorzystuje filtr odśrodkowy z membraną i sorbentem. Probówki MSPE nie wymagają stosowania kolektora SPE, dzięki czemu znacznie upraszczają przygotowanie próbki, do której wykorzystywana jest wirówka. Probówki MSPE są wyposażone w filtr membranowy zapewniający filtrację próbki po ekstrakcji. Pozwala to uniknąć stosowania filtrów strzykawkowych.

Sorbenty do techniki MSPE dobierane są tak, aby obejmowały jak najszerszy zakres zastosowań.

  • MSPE SpeExtra C18 to hydrofobowy rodzaj oktadecylowego żelu krzemionkowego ze specjalną końcówką o bardzo szerokim zastosowaniu. Nadaje się do szerokiego zakresu analitów, wykazując gorszą retencję dla związków polarnych.
  • MSPE SpeExtra C18-P to modyfikowany polarnie monomeryczny oktadecylowy żel krzemionkowy. Oferuje różne rodzaje oddziaływań: dipol-dipol, π-π i hydrofobowe. Dlatego nadaje się do związków aromatycznych i polarnych.
  • Sorbent polimerowy MSPE SpeExtra HLB o dużej powierzchni właściwej i specjalnym wykończeniu. Posiada hydrofilową i lipofilową modyfikację zapewniającą uniwersalne zastosowanie i większą pojemność niż żel krzemionkowy C18.