0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Fotometr CHS UVSens do pomiaru ChZT

CHS UVSens to mały i lekki fotometr przeznaczony do pomiaru organicznego zanieczyszczenia wody. Pomiar parametrów jakości wody odbywa się na podstawie pochłoniętego światła o długości fali 254 nm .

  • Złożona mieszanina składników organicznych, powszechnie występujących w wodzie, powoduje problemy w gospodarce wodnej
  • Wiele z tych substancji pochłania promieniowanie UV o długości 254 nm
  • Substancje te możemy określić za pomocą absorpcji promieniowania
  • CHS UVSens – szybki i bezpieczny pomiar optyczny

Ważne koncepcje

UVT Ilość światła przepuszczonego przez próbkę = przepuszczalność
UVA Ilość zaabsorbowanego światła = absorbancja [2-log 10 (UVT)]
SAK 254 Widmowy współczynnik absorpcji (UV 254)
SUV Specyficzna absorbancja UV (UVA/DOC)

Fotometr umożliwia zapisanie biblioteki kalibracji dla różnych próbek/punktów próbkowania. Kalibracja lub konwersja wartości absorbancji UV 254 nm na wymagany parametr całkowity zależy od składu/pochodzenia wody.

  • Wszystkie powyższe parametry są mierzone jednocześnie.
  • Automatyczne zapisywanie danych, przeglądanie danych i wykresów, eksport do PC.