ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Tabulky charakteristik plynů / Korekční faktory

Pelistorové korekčné faktory pre prenosné detektory Crowcon

V nasledujúcej tabuľke nájdete pelistorové korekčné faktory pre detektory Gasman, Tetra, Tetra 3 a Triple plus +.

Korekčné faktory dolnej medze výbušnosti sú uvedené podľa výrobcu detektorov firmy Crowcon..

Korekčné faktory pre detektory Gasman, Tetra a Tetra3
 
Plyn Dolná medza výbušnosti % DMV Korekčný faktor Pentán Korekčný faktor Metán
Metán 4,4 0,5 1,0
Propán 1,7 1,0 1,8
Bután 1,4 1,0 1,9
Pentán 1,4 1,0 1,9
Vodík 4,0 0,5 0,8
Etylén 2,3 0,8 1,5
LPG   nie je k dispozícii
Toluén 1,1 0,9 1,5
Faktory sa opierajú o dáta senzora
Hexán 1,0 1,9 nie je k dispozícii
Acetylén 2,3 1,1 nie je k dispozícii
Oxid uhoľnatý 10,9 0,8 nie je k dispozícii
Amoniak 15,0 0,6 nie je k dispozícii
Cyklohexán 1,2 1,0 nie je k dispozícii
1,3- Butadién 1,4 2,1 nie je k dispozícii

 

Korekčné faktory pre detektor Triple plus +
 
Plyn Dolná medza výbušnosti % DMV Korekčný faktor Pentán Korekčný faktor Metán
Pentán 1,4 1,0 1,9
Metán 4,4 0,5 1,0
Bután 1,4 1,1 2,0
Propán 1,7 0,8 1,6
Vodík 4,0 0,5 0,8
Toluén 1,1 1,4 2,6
Etanol 3,1 1,0 2,0
LPG   nie je k dispozícii
Benzín 1,2 0,0 0,0
Amoniak 15,0 0,4 0,6
Metanol 5,5 0,9 1,5
Propanol 2,2 0,9 1,7

 

 


Korekční faktory plynů

Korekčné faktory horľavých plynov pre fixné detektory

Korekčné faktory horľavých látok sa aplikujú v prípadoch, keď je známy druh detekovanej horľavej látky, ktorá sa líši od plynu, na ktorý je katalytický senzor kalibrovaný. Väčšina detektorov plynov je kalibrovaná na 0 až 100% DMV metánu alebo 0 až 100% DMV n-pentánu.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz