ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Контрол на газове / /

Czynniki korygujące miednicy dla detektorów przenośnych Crowcon

W poniższej tabeli znajdują się współczynniki korekty pelistów dla detektorów Gasman, Tetra, Tetra 3 i Triple plus +.

Współczynniki korozji dla dolnej granicy wybuchowości są zgłaszane przez producenta detektora Crowcon.

Współczynniki korygujące dla detektorów Gasman, Tetra i Tetra3
 
Gaz Dolny limit wybuchowości% DMV Czynnik korekty Pentana Współczynnik korygujący Metan
Metan 4.4 0,5 1.0
Propan 1,7 1.0 1.8
Butan 1,4 1.0 1,9
Pentane 1,4 1.0 1,9
Wodór 4.0 0,5 0,8
Etylen 2.3 0,8 1.5
LPG   jest niedostępny
Toluen 1,1 0,9 1.5
Czynniki zależą od danych z czujników
Hexan 1.0 1,9 jest niedostępny
Acetylen 2.3 1,1 jest niedostępny
Tlenek węgla 10.9 0,8 jest niedostępny
Amoniak 15,0 0,6 jest niedostępny
Cykloheksan 1.2 1.0 jest niedostępny
1,3 Butadien 1,4 2.1 jest niedostępny

 

Współczynniki korygujące dla detektora Triple plus +
 
Gaz Dolny limit wybuchowości% DMV Czynnik korekty Pentana Współczynnik korygujący Metan
Pentane 1,4 1.0 1,9
Metan 4.4 0,5 1.0
Butan 1,4 1,1 2.0
Propan 1,7 0,8 1,6
Wodór 4.0 0,5 0,8
Toluen 1,1 1,4 2.6
Etanol 3.1 1.0 2.0
LPG   jest niedostępny
Benzyna 1.2 0.0 0.0
Amoniak 15,0 0.4 0,6
Metanol 5.5 0,9 1.5
Propanol 2.2 0,9 1,7

Współczynniki korygujące gazów

Współczynniki korygujące gaz łatwopalny dla stałych detektorów

Współczynniki korygujące dla substancji łatwopalnych są stosowane tam, gdzie znany jest rodzaj substancji palnej różniącej się od gazu, do którego kalibrowany jest czujnik katalityczny. Większość detektorów gazu jest kalibrowana do 0-100% DMV w metanie lub 0-100% DMV n-pentanu.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz