ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chemikálie

Štandardy na zakázku

Vialky pre štandardyŠtandardy řady CHS

Ponúkame zmesi štandardov na zákazku, ktoré slúžia pre environmentálne aplikácie, kedy sa používajú techniky GC, GC/MS, HPLC,UHPLC a LC/MS. Pokiaľ máte záujem o takú zmes štandardov na zákazku, vyplňte náš dopytový formulár* a zešlite nám ho. My vám vypracujeme cenovú ponukuna požadovanú zmes.

Zlúčeniny pre zmesi
 • Organochlórové pesticidy
 • Organofosforové pesticidy
 • PAH
 • PCB
 • VOC
 • BTEX
 • Triaziny
 • Fenoly
 • Ftaláty
 • Karbamáty
 • Nitrosaminy
 • Organické kyseliny

*Pozn.: Dopytový formuláre sa nemusia v niektorých prehliadačoch zobrazovať správne.


Můžete věřit svému pH pufru? 

Můžete věřit svému pH pufru? 

GMP, GLP, ISO 9001, EN 45000, kalibrace, ověřování, metrologická návaznost a certifikace od akreditované organizace, to jsou stále důležitější pojmy, se kterými se můžete téměř denně setkat v laboratorní praxi. Důležitými „nástroji“ pro měření fyzikálně-chemických veličin jsou i pH a ORP elektrody a právě jejich kalibrace nebyla nikdy tak snadná. Všechny kalibrační postupy předpokládají, že označené hodnoty kalibračního roztoku jsou správné. Ale hodnoty pH pufru se mohou v průběhu času měnit, a tím mohou ovlivnit vaše výsledky měření pH.

Kompletní řada patentovaných pH pufrů poskytuje stabilitu hodnoty pH, které dříve nebylo dosaženo. Hamilton poskytuje záruku na pH pufry DURACAL po dobu 5 let od data výroby. Roztoky pH 9,21 a pH 10,01 jsou dokonce stabilní na vzduchu. Vysoká pufrovací kapacita umožňuje rychlou a stabilní kalibraci. pH pufry Hamilton DURACAL obsahují konzervační prostředky pro zabránění růstu plísní a mikroorganismů.

Metrologická návaznost

Důležitou otázkou při výrobě certifikovaných referenčních materiálů je zajištění metrologické návaznosti nepřerušeným řetězcem porovnání s referenčním materiálem nejvyšší metrologické kvality (primární referenční materiál). 

 • Kruhová metrologická návaznost: Na rozdíl od jiných výrobců, kteří používají metrologickou návaznost „směrem dolů“ ("top-down traceability“) Hamilton používá kruhovou metrologickou návaznost, a tedy zpětné sledování návaznosti. Kruhová metrologická návaznost zajišťuje uživatelům pH pufrů DURACAL jedinečnou spolehlivost.
 • Metrologická návaznost „nahoru-dolů“: Hamilton stanovuje hodnotu pH pufru DURACAL porovnáním proti dvěma sekundárním referenčním materiálům. Jedná se o referenční materiály od akreditovaných dodavatelů pro sekundární referenční materiály. Takto vyrobené roztoky jsou zpětně porovnávány s primárními referenčními materiály PTB1) nebo NIST2).
 • Metrologická návaznost směrem dolů: Aby byla zajištěna nejvyšší možná přesnost a spolehlivost hodnoty pH pufru, je reprezentativní počet vzorků z každé výrobní šarže odeslán německé laboratoři DKD3) (DKD-K-06901) pro externí, nezávislé a nestranné ověření. V této laboratoři jsou vzorky pufrů DURACAL porovnávány se sekundárním referenčním materiálem DKD-K-06901. 

Sekundární referenční materiál je samozřejmě navázán na primární referenční materiál od PTB. V této fázi je kruh návaznosti uzavřen: primární referenční materiál PTB je počátečním a koncovým bodem. DKD poskytuje firmě Hamilton kalibrační certifikát pro každý pH pufr DURACAL dané výrobní šarže. Tak je zaručena nejvyšší kvalita pufrů Hamilton, se kterými následně můžete pracovat ve své laboratoři.


Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí

Klasifikáciu, označovanie a balenie látok a zmesí upravuje Nariadenie CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Nariadenie CLP bolo prijaté Európskym parlamentom a Radou v decembri 2008 a vošlo do platnosti k 20. januáru 2009. Toto nariadenie vychádza zo skúseností smerníc 67/548 / EHS a 1999/45 / ES. Cieľom nariadenia je zjednotiť kritériá klasifikácie a označovania látok a zmesí.

Podľa Nariadenia CLP sa označujú látky a zmesi výstražnými symbolmi nebezpečnosti. Výstražný symbol nebezpečnosti je zložené grafické zobrazenie obsahujúce symbol a ďalšie grafické prvky, ako napríklad ohraničenie, vzor pozadia alebo farbu, ktoré majú vyjadrovať osobitné informácie o príslušnej nebezpečnosti. Na etikete musí byť uvedený jeden alebo viac príslušných výstražných symbolov nebezpečnosti, ktoré majú vyjadrovať osobitné informácie o príslušnej nebezpečnosti. Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad symbolov nebezpečnosti.


Minimálne množstvo vzorky

LaboratóriumKaždý materiál je v podstatě heterogenní. Minimální množství vzorku je definováno jako množství materiálu, které je reprezentativní pro celé balení (vialka, láhev, apod.). Certifikovaná hodnota a její nejistota nemůže být garantována na množství menší, než je minimální množství vzorku. Někteří výrobci certifikovaných referenčních materiálů uvádějí hodnotu minimálního množství vzorku ve svých certifikátech.


Datum expirácie

Polymerní materiályVýrobci referenčních materiálů poskytují záruku na integritu materiálu a platnost certifikátu po definovanou dobu. Někdy sé této době říká i max. doba skladování. Expirační doba platí pro neotevřený obal a za dodržení podmínek skladování. To však automaticky neznamená, že musí být nespotřebovaný referenční materiál zlikvidován, ale pouze to, že výrobce není schopen garantovat jeho stabilitu. Uživatel může dál používat referenční materiál na svou odpovědnost, pokud má další dokumentaci stability (stability při evidenci regulačních diagramů, porovnání s jinými referenčními materiály, apod.). Certifikát však po uplynutí této doby pozbývá platnosti.


Referenčné materiály a certifikáty

Referenční materiályVšetky certifikované referenčné materiály (CRM) sú dodávané s certifikátom. Aby ste správne používali certifikovaný referenčný materiál, je dôležité rozumieť informáciám, ktoré certifikáty obsahujú. Certifikáty referenčných materiálov obsahujú tieto pojmy:


Chemikálie

ChemikálieOblasť chemikálií je veľmi široká a zahŕňa rozpúšťadlá, certifikované referenčné materiály, štandardy pre rôzne druhy analýz, izotopicky značené zlúčeniny a rozpúšťadlá pre špeciálne aplikácie a odmerné roztoky. Na tejto stránke vám ponúkame informácie, ktoré vám pomôžu pri práci s týmito látkami.

Sortiment rozpúšťadiel, štandardov, reagencií, certifikovaných referenčných materiálov a izotopové značených zlúčenín nájdete v našom katalógu - viď eShop.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz