ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chemikálie

ChemikálieOblasť chemikálií je veľmi široká a zahŕňa rozpúšťadlá, certifikované referenčné materiály, štandardy pre rôzne druhy analýz, izotopicky značené zlúčeniny a rozpúšťadlá pre špeciálne aplikácie a odmerné roztoky. Na tejto stránke vám ponúkame informácie, ktoré vám pomôžu pri práci s týmito látkami.

Sortiment rozpúšťadiel, štandardov, reagencií, certifikovaných referenčných materiálov a izotopové značených zlúčenín nájdete v našom katalógu - viď eShop.

Zlúčeniny značené stabilnými izotopy - Cambridge Isotope Laboratories (CIL) 

Chromservis je dodávateľom zlúčenín značených stabilnými izotopy v Českej republike a na slovenské, ktoré vyrába Cambridge Isotope Laboratories (CIL). CIL má viac ako 30-ročnú tradíciu a skúsenosti v oblasti separácie a výroby stabilných izotopov a nimi značených zlúčenín. Neustále inovuje a vyvíja produkty podľa požiadaviek laboratórií z rôznych oblastí, výskumu a vývoja

Výsledkom sú špecializované produkty, ktoré pomáhajú napr. Pri výskume rakoviny, vývoji nových liekov, v analýzach vzoriek zo životného prostredia, genotypové a proteomice a v lekárskej diagnostike a výskumu.

 • Biomolekulárna NMR
 • Syntetické meziproduky pre deuterované farmaceutické substancie
 • Syntézy a výroba medziproduktov na zákazku
 • Proteomika
 • Metabolomika
 • Štandardy pre skríning novorodencov technikou MS/MS
 • Značené biologické štandardy pre kvantitatívne MS
 • Klinický výskum
 • Štandardy pre environmentálne analýzy
 • Analýza stopových prvkov
 • Izotopovú značené plyny

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz