ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chemikálie

ChemikálieOblast chemikálií je velmi široká a zahrnuje rozpouštedla, certifikované referenční materiály, standardy pro různé druhy analýz, izotopicky značené sloučeniny a rozpouštědla pro speciální aplikace a odměrné roztoky. Na této stránce vám nabízíme informace, které vám pomohou při práci s těmito látkami.

Sortiment rozpouštědel, standardů, reagencií, certifikovaných referenčních materiálů a izotopicky značených sloučenin najdete v našem katalogu - viz eShop..

Sloučeniny značené stabilními izotopy - Cambridge Isotope Laboratories (CIL) 

Chromservis je dodavatelem sloučenin značených stabilními izotopy v České republice a na Slovensku, které vyrábí Cambridge Isotope Laboratories (CIL). CIL má více než 30letou tradici a zkušenosti v oblasti separace a výroby stabilních izotopů a jimi značených sloučenin. Neustále inovuje a vyvíjí produkty podle požadavků laboratoří z různých oblastí, výzkumu a vývoje 

Výsledkem jsou specializované produkty, které pomáhají např. při výzkumu rakoviny, vývoji nových léků, v analýzách vzorků z životního prostředí, v genomice a proteomice a v lékařské diagnostice a výzkumu.

 • Biomolekulární NMR
 • Syntetické meziproduky pro deuterované farmaceutické substance
 • Syntézy a výroba meziproduktů na zakázku
 • Proteomika
 • Metabolomika
 • Standardy pro screening novorozeňat technikou MS/MS
 • Značené biologické standardy pro kvantitativní MS
 • Klinický výzkum
 • Standardy pro environmentální analýzy
 • Analýza stopových prvků
 • Izotopicky značené plyny

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz