ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Podpora a servis / Reklamace / Reklamace

Reklamácie

Reklamácie sa riadia našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Špeciálne záručné podmienky:

Pri ostatných výrobkoch použite Reklamačný formulár (všeobecný). Pri uplatnení reklamácie je vždy nutné predložiť doklad o zakúpení tovaru, ktorým je faktúra a dodací list so sériovým číslom dodaného tovaru. Tovar musí byť kompletný, vrátane dokumentácie, a s neporušenými záručnými nálepkami a v pôvodnom obale. V reklamácii je kupujúci povinný presne špecifikovať vadu tovaru a ako sa prejavuje. Miestom reklamácie je prevádzka spoločnosti Chromservis s.r.o.

Kupujúci je povinný reklamovaný tovar odovzdať čistý, nepoškodený a zdravotne nezávadný. Zdravotná nezávadnosť je deklarovaná Prohlášením o dekontaminaci. V opačnom prípade si spoločnosť Chromservis s.r.o. vyhradzuje právo reklamovaný tovar neprevziať.

Spoločnosť Chromservis s.r.o. si vyhradzuje právo skontrolovať platnosť záruky a oprávnenosť požiadavky na reklamáciu alebo záručnú opravu. Vrátenie alebo oprava výrobku počas záručnej doby neznamená, že bude výrobok automaticky opravený bez účtovania.

 

 


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz