ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Fyzikální veličiny / Rady a tipy / Měření pH

Měření pH

Laboratory sensors

Výběr pH elektrody

Skleněné × epoxidové tělo

Díky mechanické odolnosti jsou elektrody s tělem z epoxidové pryskyřice vhodné pro "hrubší" zacházení a náročné terénní podmínky, jejich nevýhodou je jejich nižší tepelná odolnost ve srovnání s elektrodami skleněnými. Nyní je lze rovněž použít pro stanovení pH v roztocích obsahujících organická rozpouštědla a korozívní látky. Skleněné elektrody naopak snesou vyšší pracovní teploty a vysoce korozívní rozpouštědla.

Jednomůstková × dvojmůstková

Ekonomické jednomůstkové elektrody jsou vhodné pro většinu obecných aplikací. Dvojmůstkové elektrody, u kterých nehrozí kontaminace referenčního můstku, je vhodné použít ke stanovení pH roztoků obsahujících sulfidy, těžké kovy nebo tris pufry.

Plnitelná × uzavřená (bezúdržbová)

Plnitelné elektrody umožňují díky přítomnosti plnícího otvoru doplnění nebo výměnu elektrolytu referenční elektrody - což je ekonomické a zaručuje dlouhodobou životnost elektrody. Uzavřené elektrody jsou mechanicky velice odolné a nevyžadují údržbu. Mají však obvykle kratší životnost.

Ag / AgCl (argentochloridová) × Hg / Hg2Cl2 (kalomelová)

Nejběžnějším typem pH elektrod,vhodným pro všechny standardní aplikace (teplotní limit 80 °C), jsou elektrody založené na elektrochemickém článku Ag / AgCl. Kalomelová elektroda (článek Hg / Hg2Cl2; teplotní limit 70 °C) je doporučená pro stanovení pH roztoků obsahujících proteiny, organické látky nebo těžké kovy schopné reagovat se stříbrem a zanášet tak kapalinový spoj.

Všeobecně použitelná × speciální aplikace

Mezi analyty, jejichž měření nepovažujeme za standardní aplikace (vhodné pro použití všeobecně použitelných elektrod) lze zařadit: roztoky s obsahem těžkých kovů, proteinů, organických rozpouštědel, s vysokým obsahem sodných iontů, sulfidů, roztoky s nízkým obsahem iontů (deionizovaná voda) a tris pufry.

Měření pH (APK)

CHS sensors - nová technologie

Laboratorní sondy CHS jsou elektrochemické senzory vyráběné ve Švýcarsku pro měření pH různých médií. Každá sonda má na svém těle název, sériové číslo, číslo šarže a teplotní rozsah. Všechny elektrody podléhají dvojí kontrole kvality, jak ve výrobním závodu, tak před příjmem na sklad Chromservis s.r.o. K sondám je na základě vizuální kontroly a kontroly odezvy certifikovaným pufrem vystavován QC certifikát.

Sondy vyrábíme a nabídku upravujeme podle aktuálních požadavků zákazníků. Dodáváme verze s hlavou S7, s fixním kabelem zakončeným BNC nebo DIN konektorem a verze s teplotním čidlem (NTC 30 kΩ).

DESIGN LABORATORNÍCH ELEKTRODReference system

  • všechny elektrody mají na těle vytištěný název, sériové číslo, číslo šarže a provozní teplotu
  • zelený vnitřní pufr umožňuje vizuální kontrolu pH baňky
  • elektrody se dodávají se skladovacím roztokem a uzávěrem
  • snadné odstranění krytu vyšroubováním, bezpečné utěsnění krytu
  • kvalitní těsnění mezi hlavou elektrody a kabelem splňuje IP68

DESIGN PROCESNÍCH ELEKTROD

  • všechny elektrody mají na těle vytištěný název, sériové číslo, číslo šarže a provozní teplotu
  • modrý vnitřní pufr zajišťuje snadnou vizuální kontrolu pH baňky
  • elektrody jsou dodávány se skladovacím roztokem a uzávěrem
  • podle typu jsou elektrody vybaveny teplotním čidlem a tomu odpovídajícím konektorem

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz