ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Obecné vlastnosti plynů / Vlastnosti plynů

Vlastnosti plynů

Nejbežnějšie plyny

Názov plynu Vzorec CAS DMV Vlastnosti
Amoniak (čpavok) NH3 7664-41-7 15% obj. bezfarebný, čpavkový zápach
Oxid uhličitý CO2 124–38–9   bezfarebný, bez zápachu (vo vyšších koncentráciách je cítiť sódová voda)
Oxid uhoľnatý CO 630-08-0   bezfarebný, bez zápachu
Chlór Cl2 7782-50-5   žlté zafarbenie, zápach po dezinfekcii
Sulfán (sírovodík) H2S 7783-06-4 4.3% obj. bezfarebný, zápach po skazených vajciach
Metán CH4 74-82-8 5% obj. bezfarebný, bez zápachu
Kyslík O2 07782-44-7   bezfarebný, bez zápachu

 

 


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz