ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Fyzikálne veličiny / Rady a tipy / Čistenie elektród

Cleaning & reconditioning pH electrodes

Hamilton sensorspH metre sa často používajú v aplikáciách, ktoré vyžadujú pravidelné čistenie elektródy. Tieto aplikácie zahŕňajú veľmi tvrdú vodu, znečistené vzorky, ako sú pôdne kaly, viskózne materiály alebo vzorky s vysokým obsahom oleja a bielkovín. Nasledovné postupy neodporúčame vykonávať osobám, ktoré nie sú oboznámené s bezpečnostnými zásadami pri práci s chemikáliami alebo s nimi nemôžu pracovať: detergenty, HCl (kyselina chlorovodíková) a NaOH (hydroxid sodný).

 

Single Pore
Postup 1

Elektródu namočte na 10 minút do 0,4 molárnej HCl (kyselina chlorovodíková), potom elektródu opláchnite deionizovanou alebo destilovanou vodou. Týmto by sa mal zo sklenenej elektródy a z povrchu referenčnej elektródy odstrániť všetok organický proteín.

Postup 2

Elektródu namočte do 3,8 alebo 4,0 molárneho roztoku KCl (chlorid draselný) zahriateho na 50 °C na 1 hodinu. Roztok KCl nechajte vychladnúť na teplotu miestnosti, potom elektródu opláchnite deionizovanou alebo destilovanou vodou. Tým sa otvorí a vyčistí referenčná elektróda od všetkých kontaminantov.

Postup 3

Elektródu namočte do tlmivého roztoku s pH 4,01 (EC-BU-4BT) a zahrievajte 1 hodinu na 50 °C. Pufor nechajte vychladnúť na izbovú teplotu, potom opláchnite elektródu deionizovanou alebo destilovanou vodou. Tým sa otvorí a vyčistí referenčná elektróda.

Postup 4
Po každom použití opláchnite elektródu v 0,5 M alebo 1% HCl. Ak sú na pH elektróde olejové alebo bielkovinové nečistoty, skúste namočiť elektródu do teplého saponátu a vodného roztoku. Ideálne je použiť odmasťovacie prostriedky na umývanie riadu alebo prostriedky na odstránenie škvŕn. Ak je na pH elektróde veľké množstvo olejových alebo bielkovinových  nečistôt odporúča sa ju nechať ponorenú cez noc. Potom opláchnite  pH sondu v deionizovanej alebo destilovanej vode a namočte na 10 minút do 1% HCl. Opláchnite pH sondu  v deionizovanej alebo destilovanej vode a skontrolujte tlmivé roztoky. Nakalibrujte pH sondu pomocou kalibračných roztokov. Ak sa pH elektróda nedá kalibrovať ani po očistení, je nutné ju vymeniť.
 
Postup 5

Na odstránenie bielkovín namočte pH elektródu cez noc do roztoku enzymatického čističa pre kontaktné šošovky. Enzýmy odstránia bielkoviny zo skla a plastov.

 


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz