ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Měřící principy / Katalytické spalování

Katalytické spalování

Princip

Senzor - PellistorPellistor se skládá ze dvou spirálek tenkého platinového drátku zalitých v hliníkových perličkách a zapojených do Wheatsonova můstku. Jedna z perliček je impregnována speciálním katalyzátorem podněcujícím oxidaci hořlavých plynů (par), naopak druhá je upravená pro inhibici oxidace. Platinovými spirálkami prochází elektrický proud a zahřívají se na teplotu, při které dojde k oxidaci přítomných hořlavých plynů (par) na katalyzátoru. Oxidační proces dále zvyšuje teplotu hliníkové perličky s katalyzátorem, zahřívá platinovou spirálku a tím zvyšuje její elektrický odpor. To má za následek elektrickou nerovnováhu můstkového zapojení.

Výhody

  • Lineární závislost až do 100% DMV
  • Levný a stabilní senzor
  • Vysoká rychlost odezvy (< 10 s)
  • Rozsah pracovní teploty -40 až +60°C

Nevýhody

  • Náchylnost na otravu katalyzátoru a tím snížení citlivosti
  • Pro svou činnost vyžaduje atmosféru s obsahem minimálně 10% kyslíku
  • „Otrávený“ pellistor dává signál jako při nulové koncentraci, proto je nutno ho ověřovat kalibračním plynem
  • Vyšší energetická náročnost

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz