ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů

Prehľad odberových čerpadiel

Táto tabulka by Vám mala pomôcť pri výbere prenosného odberového čerpadla. Tieto čerpadlá sú určené predovšetkým pre odber vzoriek v pracovnom, vnútornom a vonkajšom ovzduší. Kliknutím na obrázok detektora sa dostanete na stránku s popisom zobrazeného čerpadla. Prehľad všetkých čerpadiel nájdete na tomto odkaze.

Prehľad hlavíc pre odber rôznych frakcií prachu, aerosólu a škodlivín nájdete tu.

 
 
Čerpadlo

Pocket  Touch

AirChek Essential Airchek Touch  Airchek Connect
Prietok (ml/min) 20 až 500 5 až 5000* 5 až 5000* 5 až 5000*
Hmotnosť (g)           232          550 550             550
Kompenzácia (vodný stĺpec) až do 20" při 500 ml/min až do 50" při 2 l/min až do 50" při 2 l/min až do 50" při 2 l/min
Vstavaný časovač/hodiny       časovač        časovač časovač           časovač
Konštantný prietok Yes Yes Yes Yes
Programovanie Yes Ne Yes Yes
Pripojenie k PC Yes Ne Yes Yes
Vzorkovanie na viac trubičiek Yes¤ Yes¤ Yes¤ Yes¤
Indikácia chyby prietoku Yes Yes Yes Yes
RFI/EMI ochrana Yes Yes Yes Yes
Certifikacia ATEX Yes Yes Ne Yes
CE Yes Yes Yes Yes
Korekcia atm. tlaku Yes Yes Yes Yes
Typ batérie, akumulátora           Li-on         Li-on Li-on             Li-on
Kontrola batérie Yes Yes Yes Yes
Korekcia teploty Yes Yes Yes Yes

* prietok 5 500 ml / min potrebuje držiak / regulátor tlaku pre nízke prietoky 224-27

¤ potrebuje držiak pre nízke prietoky 226-24-02 226-24-04 a regulátor nízkych tlakov (CPC) 224-26CPC a 224-26CPC-10

 

 
  a XR5000 Airchek 52 AirLite Universal PCXR Leland Legacy
Čerpadlo Airchek 3000 XR5000 Airchek 52 AirLite Universal PCXR Leland Legacy
Prietok (ml/min) 5 až 3250 5 až 5000* 5 až 3000* 5 až 3000* 5 až 5000* 5 až 15 (l/min)
Hmotnosť (g) 580 454 567 340 964 1049
Kompenzácia (vodný stĺpec) až do 30" při 2 l/min až do 10" při 5 l/min / do 50" při 2 l/min až do 20" při 2 l/min až do 20" při 2 l/min až do 40" při 2 l/min  až do 12" pri 10 l/min
Vstavaný časovač/hodiny hodiny časovač časovač Ne časovač hodiny
Konštantný prietok Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Programovanie Yes Yes Ne Ne Yes# Yes
Pripojenie k PC Yes Ne Ne Ne Ne Yes
Vzorkovanie na viac trubičiek Yes¤ Yes¤ Yes¤ Yes¤ Yes Ne
Indikácia chyby prietoku Yes Yes Yes Yes Yes Yes
RFI/EMI ochrana Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Certifikacia ATEX Yes Ne Yes Ne Yes Ne
CE Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Korekcia atm. tlaku Yes Ne Ne Ne Ne Yes
Typ batérie, akumulátora NiMH Li-on /alkal. NiMH alkalické NiMH Li-on
Kontrola batérie Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Korekcia teploty Yes Yes Ne Yes Ne Yes

* průtok 5 až 500 ml/min potřebuje držák pro nízké průtoky 226-24-01 až 226-24-04 alebo 224-27

# jen u typu čerpadla Universal PCXR8

¤ potřebuje držák pro nízké průtoky 226-24-02 až 226-24-04 a regulátor nízkých tlaků (CPC) 224-26-CPC a 224-26CPC-10

‡ potřebuje držák pro nízké průtoky 226-24-02 až 226-24-04 

† jen u čerpadel typu Universal PCXR4 a PCXR8


Prehľad sušičov plynov - základné informacie

Prehľad ponúkaných sušičov - základné informácie a parametre pre rýchlu voľbu.

Parameter / Model MD PD MDH (vyhrievaný) ME DM (prenosný)
Počet trubíc jedna viac (50, 100, 200) jedna jedna jedna + vysúšadlo 
Vonkajší priemer Nafionu O.D. 0,053", 0,072", 0,108" - 0,108" 0,053", 0,063", 0,072", 0,108" -
Vnútorný priemer Nafionu I.D. 0,042", 0,060", 0,086" - 0,086" - 0,052," 0,086"
Dĺžky modelov (inch) 12, 24, 48, 72, 96, 144 12, 24, 48, 72 96 6, 12, 18 24, 36, 48 24
Materiál tela  Nerez, Flourocarbon, PP Nerez, Flourocarbon, PP Flourocarbon PP -
Maximálne možné prietoky 200 ml/min, 2, 4 l/min  podľa typu 4, 8 nebo 15 l/min  podľa typu 1 l/min 1,2 l/min 0,5; 1 l/min  podľa typu

 

Parametre a odporúčania pre sušiče typu MD - sušiče s jednou trubicou.

Parameter MD-050 MD-070 MD-110
Vonkajší priemer Nafionu O.D. 0,053"  0,072" 0,108"
Vnútorný priemer Nafionu I.D. 0,042"  0,060" 0,086"
Dĺžky modelov (inch) 12, 24, 48, 72 12, 24, 48, 72, 96, 144
Materiál tela  Nerez, Flourocarbon, PP
Maximálne možné prietoky 200 ml/min 2 l/min* 4 l/min*

* MD-070 a MD-110 ponúkajú približne rovnakú sušiacu účinnosť. Vyberte si MD-110, keď očakávate problém s poklesom tlaku a MD-070, keď chcete znížiť mŕtvy objem. Pre vyššie prietoky, prejdite na série sušičov PD.

 

Parametre a odporúčania pre sušiče typu PD - sušiče s viacej trubicami.

Parameter PD-050T PD-100T PD-200T
Počet trubíc 50 100 200
Dĺžky modelov (inch) 12, 24, 48, 72
Materiál tela  SS, Flourocarbon, PP
Doporučené prietoky* 4 l/min 8 l/min 15 l/min

*Prietoky sú počítané pre nevyhrievaný 24" sušič, ktorý dosiahol rosný bod -10°C.


Sušiče Nafion

Perma Pure LLC vyrába komponenty a zariadenia primárne určené pre sušenie a zvlhčovanie plynov. Základom tejto technológie je Nafion®, kopolymér vyrábaný firmou Dupont. Tento kopolymér je vysoko selektívny a ideálny pre odstraňovanie vodnej pary z plynov. Perma Pure spracováva Nafion do hadičiek rôznych priemerov a optimalizuje prenos vody cez stenu hadičky. Vodná para prechádza stenou membrány Nafion a vyprcháva do vonkajšieho prostredia (vzduchu alebo plynu). Tento proces je nazývaný "perevaporation" a je závislý na gradiente vlhkosti medzi plynom vo vnútri a prostredím mimo steny hadičky. Okrem sušenia a zvlhčovania plynov môže byť hadička Nafion využitá ako iónovo-výmenná membrána.

Čo je Nafion?

Nafion StrucureNafion je kopolymér tetrafluoroetylenu (Teflon®) a perfluoro-3,6-dioxo-4-metyl-7-oktén-sulfónovej kyseliny. Podobne ako Teflon, Nafion má vysokú chemickú odolnosť, ale prítomnosť funkčných skupín - sulfónové kyseliny mu dáva neobvyklé vlastnosti. Kyselina sulfónová má vysokú afinitu k vode a je schopná absorbovať 13 molekúl vody na jednu skupinu sulfónovej kyseliny v polyméri. Nafion absorbuje až 22% vody (hmotnostný podiel).

Prenos vody cez mikroporéznu permeačnú membránu je veľmi pomalý proces difúzie. Nafion, na rozdiel od mikroporéznych membrán, odstraňuje vodu absorpciou (hydratáciou). Táto absorpcia vykazuje kinetickú reakciu prvého poriadku, takže rovnováha je ustanovená veľmi rýchlo (typicky počas milisekúnd). Keďže sa jedná o špecifickú chemickú reakciu s vodou, plyny sú iba vysušené bez toho aby došlo k zmene ich podstaty.


Katalytické spalování

Princíp

Senzor - PellistorPelistor sa skladá z dvoch špirálok tenkého platinového drôtika zaliatych v hliníkových perličkách a zapojených do Wheatsonovho mostíka. Jedna z perličiek je impregnovaná špeciálnym katalyzátorom podnecujúcim oxidáciu horľavých plynov (pár), naopak druhá je upravená pre inhibíciu oxidácie. Platinovými špirálkami prechádza elektrický prúd a zahrieva sa na teplotu, pri ktorej dôjde k oxidácii prítomných horľavých plynov (pár) na katalyzátore. Oxidační proces ďalej zvyšuje teplotu hliníkovej perličky s katalyzátorom, zahrieva platinovou špirálku a tým zvyšuje jej elektrický odpor. To má za následok elektrickú nerovnováhu mostíkového zapojenie.

Výhody

 • Lineárna závislosť až do 100% DMV
 • Lacný a stabilný senzor
 • Vysoká rýchlosť odozvy (< 10 s)
 • Rozsah pracovnej teploty -40 až +60°C

Nevýhody

 • Náchylnosť na otravu katalyzátora a tým zníženie citlivosti
 • Pre svoju činnosť vyžaduje atmosféru s obsahom minimálne 10% kyslíku
 • „Otrávený“ pelistor dáva signál ako pri nulovej koncentrácii, preto je nutné ho overovať kalibračným plynom
 • Vyššia energetická náročnosť 

Elektrochemický senzor

Microfuel cell

Princíp

Elektrochemický článok je systém 2, 3 popr. 4 elektród, ktoré sú umiestnené v gélovom elektrolyte. Priestor s elektrolytom a elektródami je oddelený od okolitej atmosféry difúznou bariérou. Tou prechádzajú molekuly meraného plynu, ktoré reagujú s elektrolytom. Na elektródach dochádza k oxidačnej a redukčnej reakcii, ktorá má za následok zmenu potenciálu článku. So vzrastajúcou koncentráciou plynu vzrastá aj potenciál.

Výhody

 • Pre "bežné" plyny sa jedná o spoľahlivé a lacné články

Nevýhody

 • Dlhá odozva (v niektorých prípadoch sa jedná aj o minúty)
 • Vysoká cena pre špeciálne plyny
 • Možnosť poškodenia vysokou koncentráciou plynu
 • Krížové interferencie (pri senzore ozónu sa jedná aj o vplyv prúdením vzduchu, teploty a vlhkosti)

Fotoionizačný detektor

Princíp

Fotoionizačný detektor (Photo Ionization Detector) pracuje na princípe merania elektrického náboja vzniknutého pri ionizácii meraného plynu. U väčšiny plynov sa dá určiť tzv. špecifický ionizačný potenciál (IP), ktorý má jednotku eV. Meraný plyn je ionizovaný ultrafialovou žiarivkou, čo sa prejaví vznikom elektrického náboje. Ionizácia plynu je však podmienená skutočnosťou, že ionizačný potenciál plynu bude menší ako hodnota potenciálu (eV) použitej UV lampy (respektíve energie vzniknutých fotónov)! Vlastný senzor detekuje vzniknutý náboj ionizovaného plynu a ten je prevedený na elektrický prúd. Prúd je zosilnený a prevedený na koncentráciu v jednotkách ppm nebo ppb.

Princip PID

Výhody

 • moderný typ (3D) nepodlieha vplyvom teploty ani vlhkosti
 • jedným detektorom je možné  merať široké spektrum látok
 • vysoká citlivosť (jednotky ppb)
 • vynikajúca rýchlosť odozvy (< 3 s)
 • vysoká presnosť aj pri veľmi nízkych koncentráciách

Nevýhody

 • pre väčšinu zlúčenín má nízku selektivitu

Infračervený senzor

Princíp

Infračervený detektor (IR) využíva schopnosti plynu s dvoma alebo viacej atómami (napr. oxid uhličitý, metán) absorbovať infračervené svetlo (IR). Plyn je v infračervenom detektore detekovaný meraním absorpcie na určité frekvencii IR žiarenia, ktorá odpovedá vibrácií alebo rotácií molekulovej väzby medzi rozdielnymi atómami. S nárastom koncentrácie meraného plynu sa znižuje úroveň výstupného signálu z IR senzoru (približne logaritmická závislosť).

Výhody

 • detektory merajú i v atmosfére bez prítomnosti kyslíku
 • nie sú poškodzované katalytickými jedmi
 • varovanie pri znečistení optiky
 • kvalitné detektory pracujú až do 80% znečistenia optiky
 • dobrá selektivita

Nevýhody

 • vyššia cena

Tepelne vodivostný detektor (TCD)

tepelně vodivostní senzorPrincíp

Senzor pracuje na princípe porovnávania tepelnej vodivosti vzorky s referenčným plynom (obvykle vzduch). Vyhrievaný termistor alebo platinové vlákno je vystavené pôsobeniu meraného plynu, druhý identický meraný prvok je uzavretý v komôrke s referenčným plynom. Pokiaľ je tepelná vodivosť meraného plynu vyšší než referenčného plynu, teplota meraného prvku sa zníži (a naopak). Zmena teploty má za následok zmenu elektrického odporu a je merateľná podobne ako pri pelistore.

Výhody

 • Vhodný pre binárne zmesi
 • Vysoká citlivosť pri plynoch s vyššou tepelnou vodivosťou (He, H2, Ne, CH4)
 • Rýchla odozva

Nevýhody

 • Výstupný signál značne ovplyvňuje zmena okolitej teploty
 • Nepoužiteľný pre viaczložkové zmesi plynov
 • Prítomné plyny s nižšou tepelnou vodivosťou než vzduch spôsobujú interferencie
 • Plyny s relatívnou tepelnou vodivosťou blízkou 1 sú nemerateľné (CO, O2, N2, NH3)

Křížové interference

Detektor plynůElektrochemické senzory sú vyrábané ako špecifické pre jeden detekovaný plyn, napriek tomu sa u nich v určitej miere prejavujú krížové referencie. Tie zvyčajne nie sú problémom pri detekcii plynov v oblasti bezpečnosti práce, môžu však byť komplikáciou v technologických procesoch, kde môže dochádzať k spúšťaniu falošných poplachov. Táto stránka obsahuje krížové interferencie elektrochemických senzorov.


Pelistorové korekčné faktory pre prenosné detektory Crowcon

V nasledujúcej tabuľke nájdete pelistorové korekčné faktory pre detektory Gasman, Tetra, Tetra 3 a Triple plus +.

Korekčné faktory dolnej medze výbušnosti sú uvedené podľa výrobcu detektorov firmy Crowcon..

Korekčné faktory pre detektory Gasman, Tetra a Tetra3
 
Plyn Dolná medza výbušnosti % DMV Korekčný faktor Pentán Korekčný faktor Metán
Metán 4,4 0,5 1,0
Propán 1,7 1,0 1,8
Bután 1,4 1,0 1,9
Pentán 1,4 1,0 1,9
Vodík 4,0 0,5 0,8
Etylén 2,3 0,8 1,5
LPG   nie je k dispozícii
Toluén 1,1 0,9 1,5
Faktory sa opierajú o dáta senzora
Hexán 1,0 1,9 nie je k dispozícii
Acetylén 2,3 1,1 nie je k dispozícii
Oxid uhoľnatý 10,9 0,8 nie je k dispozícii
Amoniak 15,0 0,6 nie je k dispozícii
Cyklohexán 1,2 1,0 nie je k dispozícii
1,3- Butadién 1,4 2,1 nie je k dispozícii

 

Korekčné faktory pre detektor Triple plus +
 
Plyn Dolná medza výbušnosti % DMV Korekčný faktor Pentán Korekčný faktor Metán
Pentán 1,4 1,0 1,9
Metán 4,4 0,5 1,0
Bután 1,4 1,1 2,0
Propán 1,7 0,8 1,6
Vodík 4,0 0,5 0,8
Toluén 1,1 1,4 2,6
Etanol 3,1 1,0 2,0
LPG   nie je k dispozícii
Benzín 1,2 0,0 0,0
Amoniak 15,0 0,4 0,6
Metanol 5,5 0,9 1,5
Propanol 2,2 0,9 1,7

 

 


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz