ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

ľudia

Praha - vedenie spoločnosti
Ing. Marči Horová
Konateľka spoločnosti

Ing. Marči Horová

Tel: +420 274 021 214
Cell: +420 274 021 214
E-mail: m.horova@chromservis.eu

Mgr. Luděk Vlk
Riaditeľ predaja

Mgr. Luděk Vlk

Tel: +420 274 021 227
Cell: +420 603 517 206
E-mail: l.vlk@chromservis.eu

Praha - obchodné oddelenie
Ing. Martin Stoklas
Regionálny zástupca pre Prahu, aplikačná podpora GC príslušenstvo

Ing. Martin Stoklas

Tel: +420 274 021 224
Cell: +420 603 163 789
E-mail: m.stoklas@chromservis.eu

neobsazeno
Regionálny zástupca pre Západné a Južné Čechy

neobsazeno

Tel: +420 274 021 226
Cell: +420 739 307 055
E-mail: prodej@chromservis.eu

Ing. Jan Merhaut
Regionálny zástupca pre Severné/Stredné Čechy, aplikačná podpora HPLC príslušenstvo

Ing. Jan Merhaut

Tel: +420 274 021 223
Cell: +420 736 777 485
E-mail: j.merhaut@chromservis.eu

Mgr. Josef Jureček
Aplikačný špecialista procesných senzorov (meranie kvapalín)

Mgr. Josef Jureček

Tel: +420 274 021 222
Cell: +420 734 441 468
E-mail: j.jurecek@chromservis.eu

Ing. Michaela Kramperová
Vedúci oddelenia zákazníckeho servisu

Ing. Michaela Kramperová

Tel: +420 274 021 215
E-mail: m.kramperova@chromservis.eu

Ing. Kateřina Zemánková
Odborný poradca, aplikačná podpora v oblasti detekcie a analýzy plynov

Ing. Kateřina Zemánková

Tel: +420 274 021 225
E-mail: k.zemankova@chromservis.eu

Ing. Oskar Šlechta
Odborný poradca, aplikačná podpora produktov na prípravu vzoriek, reklamácie

Ing. Oskar Šlechta

Tel: +420 274 021 221
Cell: +420 603 521 239
E-mail: o.slechta@chromservis.eu

Ing. Dominik Harčár
Odborný poradca a špecialista procesného merania

Ing. Dominik Harčár

Tel: +420 274 021 219
Cell: +420 734 573 910
E-mail: d.harcar@chromservis.eu

Mgr. Hana Mikysková
Odborný poradca a špecialista na chemikálie a referenčné materiály

Mgr. Hana Mikysková

Tel: +420 274 021 228
E-mail: h.mikyskova@chromservis.eu

 
Praha - ekonomické oddelenie
Mgr. Ján Odler
Expedícia a colné konanie

Mgr. Ján Odler

Tel: +420 274 021 217
E-mail: j.odler@chromservis.eu

Marek Křikava
Expedícia a colné konanie

Marek Křikava

Tel: +420 274 021 217
E-mail: m.krikava@chromservis.eu

Ing. Radmila Jozífová
Účtovníčka

Ing. Radmila Jozífová

Tel: +420 274 021 218
E-mail: r.jozifova@chromservis.eu

Ing. Magda Kovaříková
Účtovnička

Ing. Magda Kovaříková

Tel: +420 274 021 218
E-mail: m.kovarikova@chromservis.eu

Dana Hoskovcová
Objednávky

Dana Hoskovcová

Tel: +420 274 021 210
E-mail: d.hoskovcova@chromservis.eu

Ing. Hana Zelenková
Controlling

Ing. Hana Zelenková

Tel: +420 274 021 211
E-mail: h.zelenkova@chromservis.eu

Ing. Barbora Fehidová
Vedúci ekonomického oddelenia

Ing. Barbora Fehidová

Tel: +420 274 021 216
E-mail: b.fehidova@chromservis.eu

 
Praha - servisné oddelenie
Bc. Marek Straka
Servisný technik laboratórnych prístrojov

Bc. Marek Straka

Tel: +420 274 021 213
Cell: +420 731 412 562
E-mail: m.straka@chromservis.eu

Karel Smrčina
Servisný technik inštrumentálnej techniky

Karel Smrčina

Tel: +420 274 021 212
Cell: +420 603 295 269
E-mail: k.smrcina@chromservis.eu

Galina Podhorná
Servisný technik

Galina Podhorná

Tel: +420 274 021 213
E-mail: g.podhorna@chromservis.eu

 
Brno - obchodné oddelenie
Ing. Tomáš Bola
Aplikačný špecialista procesných senzorov (meranie kvapalín)

Ing. Tomáš Bola

Cell: +420 739307055
E-mail: t.bola@chromservis.eu

Mgr. Zuzana Spoustová (t.č. mateřská dovolená)
Regionálny zástupca pre Južnú Moravu

Mgr. Zuzana Spoustová (t.č. mateřská dovolená)

E-mail: z.spoustova@chromservis.eu

Ing. Marek Rapta
Regionálny zástupca pre Južnú Moravu

Ing. Marek Rapta

Cell: +420 731 412 577
E-mail: m.rapta@chromservis.eu

 
Ostrava - obchodné oddelenie
Mgr. Roman Krejča
Vedúci pobočky, regionálny zástupca pre Severnú Moravu

Mgr. Roman Krejča

Tel: +420 596 636 262 kl. 42
Cell: +420 603 288 498
E-mail: r.krejca@chromservis.eu

Mgr. Jiří Heller
Regionálny zástupca pre Severnú Moravu / Východné Čechy

Mgr. Jiří Heller

Tel: +420 596 636 262
Cell: +420 732 214 629
E-mail: j.heller@chromservis.eu

Radek Silák
Aplikačnej špecialista detekčnej techniky

Radek Silák

Tel: +420 596 636 262 kl. 37
Cell: +420 731 117 465
E-mail: r.silak@chromservis.eu

 
Ostrava - servisné oddelenie
Ing. Petr Krejča, PhD.
Vedúci servisu a aplikačný špecialista plynových analyzátorov

Ing. Petr Krejča, PhD.

Tel: +420 596 636 262 kl. 46
Cell: +420 603 163 781
E-mail: p.krejca@chromservis.eu

Aleš Zapletal
Servisný a aplikačný špecialista pre HW + SW v oblastiach UV, GC, HPLC

Aleš Zapletal

Tel: +420 596 636 262 kl. 46
Cell: +420 739 677 907
E-mail: a.zapletal@chromservis.eu

Lukáš Myška
Servisný technik on-line techniky

Lukáš Myška

Tel: +420 596 636 262 kl. 46
Cell: +420 603 156 264
E-mail: l.myska@chromservis.eu

Lukáš Chodura
Servisný technik

Lukáš Chodura

Tel: +420 596 636 262 kl. 48
Cell: +420 603 902 269
E-mail: l.chodura@chromservis.eu

Msc. Martin Vojtěsek, PhD.
Servisný a aplikačný špecialista pre HW + SW v oblastiach HPLC

Msc. Martin Vojtěsek, PhD.

Cell: +420 734 157 637
E-mail: m.vojtesek@chromservis.eu

 
Bratislava - obchodné oddelenie
Ing. Peter Kassay
Špecialista na HPLC prístroje (Česká a Slovenská republika), vedúci pobočky

Ing. Peter Kassay

Tel: +421 911 481 098
E-mail: p.kassay@chromservis.eu

Mgr. Marcel Mikulec, PhD.
Regionálny zástupca

Mgr. Marcel Mikulec, PhD.

Tel: +421 911 101 020
E-mail: m.mikulec@chromservis.eu

Warszawa - Obchodné oddelenie
Dipl. Ing. Robert Jakubowski
Regionálny zástupca - procesné meranie

Dipl. Ing. Robert Jakubowski

Cell: +48 600454601
E-mail: r.jakubowski@chromservis.eu

 
R&D
Ing. Jana Volková
Aplikačný špecialista

Ing. Jana Volková

Tel: +420 274 021 211
Cell: +420 734 573 911
E-mail: j.volkova@chromservis.eu

Ing. Nikolay Shakhno
Špecialista R&D

Ing. Nikolay Shakhno

Tel: +420 274 021 226
E-mail: n.shakhno@chromservis.eu

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz