ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Ludzie

Прага - управляващо дружество
Ing. Marči Horová
изпълнителен директор

Ing. Marči Horová

Telefon: +420 274 021 214
Mobil: +420 274 021 214
E-mail: m.horova@chromservis.eu

Mgr. Luděk Vlk
Директор на продажбите

Mgr. Luděk Vlk

Telefon: +420 274 021 227
Mobil: +420 603 517 206
E-mail: l.vlk@chromservis.eu

Praha - Търговски отдел
Ing. Martin Stoklas
Регионален представител за Прага, за поддръжка на приложения аксесоари GC

Ing. Martin Stoklas

Telefon: +420 274 021 224
Mobil: +420 603 163 789
E-mail: m.stoklas@chromservis.eu

Mgr. Filip Dvořák
Регионален представител за Западна и Южна Бохемия

Mgr. Filip Dvořák

Telefon: +420 274 021 226
Mobil: +420 739 307 055
E-mail: f.dvorak@chromservis.eu

Ing. Jan Merhaut
Регионален представител за Северна / Централна Бохемия, за поддръжка на приложения аксесоари HPLC

Ing. Jan Merhaut

Telefon: +420 274 021 223
Mobil: +420 736 777 485
E-mail: j.merhaut@chromservis.eu

Mgr. Josef Jureček
Специалист процеса заявка датчици (течности)

Mgr. Josef Jureček

Telefon: +420 274 021 222
Mobil: +420 734 441 468
E-mail: j.jurecek@chromservis.eu

Ing. Michaela Kramperová
Началник отдел за обслужване на клиенти

Ing. Michaela Kramperová

Telefon: +420 274 021 215
E-mail: m.kramperova@chromservis.eu

Ing. Kateřina Zemánková
Консултант прилагане подкрепа за откриване и анализ на газове

Ing. Kateřina Zemánková

Telefon: +420 274 021 219
E-mail: k.zemankova@chromservis.eu

Ing. Oskar Šlechta
Консултант, поддръжка на приложения за подготовка на пробите, жалба

Ing. Oskar Šlechta

Telefon: +420 274 021 221
Mobil: +420 603 521 239
E-mail: o.slechta@chromservis.eu

Ing. Dominik Harčár
Професионален консултант и специалист по измерване и контрол

Ing. Dominik Harčár

Telefon: +420 274 021 219
Mobil: +420 734 573 910
E-mail: d.harcar@chromservis.eu

Mgr. Hana Mikysková
Експерт съветник и специализирани химикали и референтни материали

Mgr. Hana Mikysková

Telefon: +420 274 021 228
E-mail: h.mikyskova@chromservis.eu

 
Прага - Стопански факултет Катедра
Lenka Hreusová
Доставка и митническо оформяне

Lenka Hreusová

Telefon: +420 274 021 217
E-mail: l.hreusova@chromservis.eu

Ing. Barbora Fehidová
Ръководител на икономическия отдел

Ing. Barbora Fehidová

Telefon: +420 274 021 216
E-mail: b.fehidova@chromservis.eu

Dana Křikalová
заповеди

Dana Křikalová

Telefon: +420 274 021 210
E-mail: d.krikalova@chromservis.eu

Vlastimil Váňa
заповеди

Vlastimil Váňa

Telefon: +420 274 021 216
E-mail: v.vana@chromservis.eu

Ing. Radmila Jozífová
Księgowy

Ing. Radmila Jozífová

Telefon: +420 274 021 218
E-mail: r.jozifova@chromservis.eu

Mgr. Ján Odler
Доставка и митническо оформяне

Mgr. Ján Odler

Telefon: +420 274 021 217
E-mail: j.odler@chromservis.eu

Ing. Hana Zelenková
Controlling

Ing. Hana Zelenková

Telefon: +420 274 021 211
E-mail: h.zelenkova@chromservis.eu

 
Прага - Отдел за обслужване
Karel Smrčina
сервизен техник инструментални техники

Karel Smrčina

Telefon: +420 274 021 212
Mobil: +420 603 295 269
E-mail: k.smrcina@chromservis.eu

Galina Podhorná
сервизен инженер

Galina Podhorná

Telefon: +420 274 021 213
E-mail: g.podhorna@chromservis.eu

отдел продажби - Бърно
Mgr. Zuzana Spoustová (t.č. mateřská dovolená)
Регионален представител за Южна Моравия

Mgr. Zuzana Spoustová (t.č. mateřská dovolená)

E-mail: z.spoustova@chromservis.eu

Ing. Iva Mikulíková
Регионален представител за Южна Моравия

Ing. Iva Mikulíková

Mobil: +420 731 412 562
E-mail: i.mikulikova@chromservis.eu

Ing. Marek Rapta

Ing. Marek Rapta

Mobil: +420 731 412 577
E-mail: m.rapta@chromservis.eu

 
Отдел Продажби - Острава
Mgr. Roman Krejča
Клон мениджър, регионален представител за Северна Моравия

Mgr. Roman Krejča

Telefon: +420 596 636 262 kl. 42
Mobil: +420 603 288 498
E-mail: r.krejca@chromservis.eu

Mgr. Jiří Heller
Регионален представител за Северна Моравия / Източна Бохемия

Mgr. Jiří Heller

Telefon: +420 596 636 262
Mobil: +420 732 214 629
E-mail: j.heller@chromservis.eu

Radek Silák
техники за откриване Специалист заявка

Radek Silák

Telefon: +420 596 636 262 kl. 37
Mobil: +420 731 117 465
E-mail: r.silak@chromservis.eu

 
Острава - Отдел за обслужване
Ing. Petr Krejča, PhD.
диспечер и специализирано приложение газанализатори

Ing. Petr Krejča, PhD.

Telefon: +420 596 636 262 kl. 46
Mobil: +420 603 163 781
E-mail: p.krejca@chromservis.eu

Aleš Zapletal
Сервиз и специалист заявление за хардуер и софтуер в UV, GC, HPLC

Aleš Zapletal

Telefon: +420 596 636 262 kl. 46
Mobil: +420 739 677 907
E-mail: a.zapletal@chromservis.eu

Lukáš Myška
Технологията на сервизен техник он-лайн

Lukáš Myška

Telefon: +420 596 636 262 kl. 46
Mobil: +420 603 156 264
E-mail: l.myska@chromservis.eu

Lukáš Chodura
сервизен инженер

Lukáš Chodura

Telefon: +420 596 636 262 kl. 48
Mobil: +420 603 902 269
E-mail: l.chodura@chromservis.eu

Msc. Martin Vojtěsek, PhD.
Сервиз и специалист заявление за хардуер и софтуер в HPLC

Msc. Martin Vojtěsek, PhD.

Mobil: +420 734 157 637
E-mail: m.vojtesek@chromservis.eu

 
отдел продажби - Братислава
Ing. Peter Kassay
Специалист за HPLC инструменти (Чехия и Словакия), управител на клона

Ing. Peter Kassay

Telefon: +421 911 481 098
E-mail: p.kassay@chromservis.eu

Mgr. Marcel Brenkus
регионален представител

Mgr. Marcel Brenkus

Telefon: +421 911 179 146
E-mail: m.brenkus@chromservis.eu

Mgr. Marcel Mikulec, PhD.
регионален представител

Mgr. Marcel Mikulec, PhD.

Telefon: +421 911 101 020
E-mail: m.mikulec@chromservis.eu

 
отдел продажби - Варшава
Dipl. Ing. Robert Jakubowski

Dipl. Ing. Robert Jakubowski

Mobil: +48 600454601
E-mail: r.jakubowski@chromservis.eu

 

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz