ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Měřící principy / Fotoionizační (PID)

Fotoionizační detektor

Princip

Fotoionizační detektor (Photo Ionization Detector) pracuje na principu měření elektrického náboje vzniklého při ionizaci měřeného plynu. U většiny plynů lze určit tzv. specifický ionizační potenciál (IP), který má jednotku eV. Měřený plyn je ionizován ultrafialovou zářivkou, což se projeví vznikem elektrického náboje. Ionizace plynu je však podmíněna skutečností, že ionizační potenciál plynu bude menší než hodnota potenciálu (eV) použité UV lampy (respektive energie vzniklých fotonů)! Vlastní senzor detekuje vzniklý náboj ionizovaného plynu a ten je převeden na elektrický proud. Proud je zesílem a převeden na koncentraci v jednotkách ppm nebo ppb.

 

Princip PID

Výhody

  • moderní typ (3D) nepodléhá vlivům teploty ani vlhkosti
  • jedním detektorem lze měřit široké spektrum látek
  • vysoká citlivost (jednotky ppb)
  • vynikající rychlost odezvy (< 3 s)
  • vysoká přesnost i při velice nízkých koncetracích

Nevýhody

  • pro většinu sloučenin nízká selektivita

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz