0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Reakcje użytkowników

Punkt chemiczny

Chempoint, firma chemiczna o ugruntowanej pozycji z siedzibą na Słowacji, od ponad dwudziestu lat jest zaufanym źródłem wysokiej jakości rozwiązań chemicznych. Koncentrując się na chemii organicznej, są w stanie syntetyzować niezwykle szeroką gamę związków, szczególnie znanych ze specjalistycznej wiedzy w zakresie związków fosforoorganicznych i izocyjanianów.

Kolumna chromatograficzna LION LN-5 MS wykazała się wyjątkową wszechstronnością w analizie szerokiego zakresu związków. Warto zauważyć, że okazał się odporny nawet na działanie substancji silnie korozyjnych i kwaśnych, co świadczy o jego wytrzymałości w radzeniu sobie z nieprzyjaznym środowiskiem chemicznym. Co więcej, stale zapewnia dobrą separację, zwiększając dokładność i niezawodność analizy związków

CHEMPOINT – inż. Mirosław Toma

Uniwersytet Karola, Pierwszy Wydział Lekarski

Kolumna LION® LN-FAME HT o wymiarach 60 mx 0,25 mm (0,20 µm df) została wykorzystana do opracowania metody profilowania kwasów tłuszczowych w klasach lipidów osocza w naszym Laboratorium Badań nad Miażdżycą I Wydziału Lekarskiego im. Charlesa Uniwersytet w Pradze, Czechy. Kolumna ta wytrzymuje wysokie temperatury potrzebne do elucji cholesterolu z systemu podczas analizy profili estrów cholesterolu. Na tego typu kolumnach możliwa jest także separacja pików krytycznych dla analizy estrów metylowych.

RNDr. Marek Vecka, dr hab.

Firma farmaceutyczna Nephron

Nephron Pharmaceutical Corporation jest wiodącym amerykańskim producentem farmaceutycznym w dziedzinie roztworów i zawiesin do inhalacji. Firma ma ponad 26-letnie doświadczenie w produkcji wysokiej jakości sterylnych leków dla szpitali i placówek medycznych na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

https://www.nephronpharm.com/

ARION® PLUS C18, 3 µm, 2,1 mm x 100 mm został wykorzystany przy opracowywaniu metod oznaczania zanieczyszczeń zarówno w produkcie leczniczym, jak i w substancji leczniczej (informacja zastrzeżona) w naszym laboratorium chemicznym badawczo-rozwojowym w Nephron Pharmaceuticals Corporation. Aby móc zastosować tę konkretną metodę , kolumna wymaga łącznika kolumny ochronnej (kartridż ARION® PLUS 5 mm do systemu Guard System, RP, 3,0 µm, średnica wewnętrzna 2,1 mm). Kolumna ta nadaje się do stosowania w wysokich temperaturach, gdy wymagana jest lepsza separacja. Kolumna ta działa również w wyjątkowo kwaśnych warunkach, co czyni ją idealną do stosowania w tej konkretnej metodzie badawczej.

Chemik B+R II – Produkcja Kontraktowa

Laboratorium InventionBio S.A

W naszym laboratorium za pomocą MetAmino Kit® oznaczono aminokwasy białkowe (takie jak glicyna, seryna, arginina, treonina, alanina, prolina, walina, lizyna, histydyna, leucyna, fenyloalanina, metionina itp.) w próbkach pasz i liofilizowanej treści jelitowej . Próbki po hydrolizie kwasowej derywatyzowano przy użyciu zestawu MetAmino i na koniec poddano analizie metodą LC-MS/MS. Opracowana metoda przygotowania próbek z wykorzystaniem MetAmino zapewnia powtarzalne, wiarygodne wyniki analiz oraz określenie strawności paszy i biodostępności aminokwasów. Zalecamy użycie zestawu MetAmino do prostej derywatyzacji próbek i niezawodnego narzędzia do identyfikacji i oznaczania ilościowego aminokwasów. Jest łatwy w użyciu i przyczynił się do pomyślnych wyników naszych projektów badawczych.

dr Anna Filipiak-Szok

Uniwersytet P.J. Šafárika, Wydział Lekarski

Jestem zadowolony z zestawu MetAmino Kit® ze względu na jego złożoność. Możliwe jest szybkie uzyskanie niezbędnych rezultatów. Każdy składnik ostatecznej derywatyzacji jest załączony, a derywatyzacja próbki jest łatwa. Wykorzystaliśmy go do monitorowania metabolitów STD1 i STD2 w próbkach osocza od pacjentów z Covid-19 w porównaniu z grupą zdrową. Procedura eksperymentalna jest łatwa do wyjaśnienia. Doceniam również to, że kolumna jest dołączona do zestawu.

RNDr. Soňa Tkáčiková, Ph.D.

Uniwersytet Komeńskiego, Wydział Lekarski Jessenius

Mieliśmy okazję wykorzystać zestaw MetAmino Kit® do chromatografii cieczowej (LC) w połączeniu ze spektrometrią mas (MS) do oznaczania substancji polarnych w różnych matrycach biologicznych, takich jak pożywki hodowlane oraz surowica krwi czy osocze. Bez wahania możemy powiedzieć, że byliśmy niezwykle zadowoleni z uzyskanych wyników. Zestaw zapewnił nam wszystkie niezbędne odczynniki, akcesoria i jasne instrukcje umożliwiające wykonanie derywatyzacji i analizy z dużą dokładnością i czułością. Jednym z aspektów, który zrobił na nas wrażenie, była prostota obsługi. Instrukcje były jasne i zwięzłe, co pozwoliło nam szybko zapoznać się z procesem.

Samo derywatyzacja substancji nie jest tak czasochłonne i przyczynia się do zwiększenia czułości oznaczania poszczególnych związków. W ten sposób zmniejsza granicę wykrywalności lub oznaczalności w porównaniu z innymi metodami bez derywatyzacji. Możliwe jest zatem oznaczenie substancji występujących w niskich stężeniach. Nadaje się do analizy substancji trudnych do określenia ilościowego innymi metodami, np. poliamin. Jednocześnie możliwe jest również oznaczenie substancji o niskiej masie cząsteczkowej, które mogą ulegać degradacji w źródle jonów. Z własnego doświadczenia jako problematyczne możemy wymienić glicynę, alaninę i serynę, które w normalnych warunkach ulegają dekarboksylacji pod wpływem wysokiego napięcia, czemu udało nam się zapobiec stosując zestaw MetAmino. Następnie udało nam się je z sukcesem oznaczyć w naszych próbkach. Jest to zatem odpowiednia metoda uzupełniająca inne metody, które są pod tym względem ograniczone. Kolejną zaletą jest krótki czas samej analizy LC-MS i prosta ocena uzyskanych danych. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy więcej niż zadowoleni z tego zestawu do chromatografii cieczowej i spektrometrii mas. Zapewnia doskonałe wyniki, jest łatwy w użyciu i przyczynił się do pomyślnej realizacji naszych projektów badawczych. Polecamy go wszystkim laboratoriom i badaczom, którzy potrzebują niezawodnego narzędzia do identyfikacji i oznaczania ilościowego cząsteczek.

Mgr. Radovan Murín, Ph.D. & Mgr. Jakub Sofranko

Uniwersytet JE Purkina

TAK Do oznaczania aminokwasów w glebach z naciskiem na ryzosferę zastosowano zestaw MetAmino Kit®. Badana gleba była zanieczyszczona zanieczyszczeniami organicznymi (olej napędowy, WWA). Jeśli porównamy zestaw MetAmino z metodą bezpośredniego wstrzyknięcia bez derywatyzacji, dla monitorowanych aminokwasów uzyskano wyższe i węższe piki. Zaletą zestawu jest dostarczenie kompletnego zestawu do przygotowania próbki zawierającego wzorce znakowane izotopowo.

Sylvie Kříženecká, PhD.