ENEN CZCZ SKSK BGBG RURU

Normy

ČSN EN 61779-1

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek.

Norma je českou verzí evropské normy EN 61779-1:1998. Tato část normy stanoví všeobecné požadavky na konstrukci a zkoušení a popisuje zkušební metody pro přenosná, přemístitelná a stabilní zařízení pro detekci a měření koncentrací hořlavých plynů nebo par ve vzduchu. Zařízení nebo jeho části jsou určeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a v plynujících dolech s methanem.

ČSN EN 50244

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu.

Norma ČSN EN 50244 má poskytnout návod pro instalaci detektory hořlavých plynů v obytných budovách, jejich výběr, použití a údržbu. Je rovněž zaměřena na kohokoliv, kdo může dodávat detektory plynů občanůmpro jejich následnou instalaci kompetentní osobou podle národních předpisů tak, aby poskytnuté rady odpovídaly dobré technické praxi.

 

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz