ENEN CZCZ SKSK BGBG RURU

Профил на компанията

Дружеството с ограничена отговорност Chromservis s.r.o. е учредено през 1989 г. в Прага като консултантска фирма. През 1990 г. дружеството се трансформира в търговска фирма, специализирана в доставки на оборудване и принадлежности за хроматографски анализи и на средства за пробовземане от работна среда.                                

В резултат на динамичното си развитие през следващите и особенно през последните години фирмата успешно се  специализира в дистрибуция на продуктите на много водещи чуждестранни производители на лабораторна апаратура и материали, оборудване за пробоподготовка, средства за измерване, регулиране и контрол на технологични процеси, средства за детекция и мониторинг на околна и производствена среда и обезпечаване на защита на хората и съоръженията от влиянието на опасни газове.                                                                           

За динамичното развитие на фирмата и постиженията в нейната дейност красноречиво свидетелства и факта,че учредителя на дружеството госпожа Марчи Хорова бе обявена през 2008 г. за победител в конкурса, организиран по строги правила от фирмата Dun&Bradstreet (D&B) и получи титлата "Най-добраЧешка бизнес дама за 2008 г. в Чешката Република " в  категорията "Малки фирми".                                                                                            

Фирма Chromservis s.r.o. е структурирана в три поделения, които се ръководят продуктови мениджъри.По такъв начин се осигурява пълна техническа и приложна подкрепа на клиентите.       

 • Аналитични уреди, принадлежности и материали
 • Детекция и анализ на газове
 • Life Science

Понастоящем Chromservis s.r.o. има търговски офиси и сервизни центрове в градовете Прага, Бърно,Острава, партньорска консултативно-сервизна фирма AP Servis в гр. Прелоуч, търговско представителство в гр. Пилзен. Освен това фирмата осъществява своята дейност на територията на България чрез офисите в гр.София и Русе. 

През 2014 г. Chromservis s.r.o. бе оценена по обективни показатели от рейтингова агенция и класирана според резултатите от дейността си сред 100-те най-стабилни чешки фирми в Чешката Република CZECH TOP 100 . 

Главни области в дейността на фирмата са:

ПРОДАЖБИ:

 • Аналитична апаратура и Mатериали за хроматография (Газова, Течна,Tвърдофазна екстракция) ;
 • Уреди за измерване на рН,ел.проводимост,редокс-потенциал, разтворен кислород, спектрофотометри за анализ на води ;
 • Средства за пробовземане, анализ и детекция на газове;
 • Оборудване и принадлежности за измерване и промишлен технологичен контрол;
 • Доставка на химични стандарти, сертифицирани референтни материали, разтворители и лаб.реактиви;
 • Оборудване и Mатериали за проподготовка ;
 • Дистрибуция на универсални лабораторни изделия от: боросиликатно стъкло, пластмаса, порцелан...

 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ:

 • Системи за газоснабдяване на аналитична апаратура ;
 • Обучение и консултанска дейност в областта на аналитичната химия;
 • Обучение и инструктажи по безопасност на труда специализирани с детекция на газове

Нашата цел е да предоставим на клиентите си продукти и услуги, които надхвърлят техните очаквания, които с доверие да се обръщат отново към нас в бъдеще.

 

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz