ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Fyzikálne veličiny / Úvod / Prehľad

KÁBLE A KONEKTORY K CHS SENZOROM

Kontinuálne meranie

Štandardom sú sondy s konektorom (S8, VP6, Memosens, …) a kábel napevno v svorkovnici prevodníka.

S8*

 • dvojpólový základný konektor
 • môže preniesť iba jeden signál, je teda vhodný tam, kde nie je potrebné teplotné čidlo, alebo je umiestnené mimo pH sondy
 • nie je príliš odolný mechanickému namáhaniu ani vlhkosti, nie je teda vhodný do vlhkého prostredia
 • do vlhka je ho možné použiť s vhodnou armatúrou, napríklad CHS WaterDip
 • kábel:
  • priemer 3 mm, slabé tienenie – náchylný na elektromagnetické rušenie
  • odporúčaná dĺžka do 5 metrov
  • inštalácia: ďalej od zdroja rušenia (silové káble, elektromotory, transformátory, …)
  • náchylné na bludné prúdy na kovových konštrukciách

VP6

 • VarioPin konektor so 6 pólmi môže prenášať viac signálov. Vhodný pre sondy s integrovaným teplotným čidlom
 • robustná kovová konštrukcia a dobrá vodeodolnosť
 • použitie takmer vo všetkých prostrediach a aplikáciách
 • kábel:
  • dvojité tienenie, menej náchylné na elektromagnetické rušenie
  • odporúčaná dĺžka do 20 metrov

inštalácia: ďalej od zdroja rušenia (silové káble, elektromotory, transformátory, …)

Memosens

 • indukčný konektor
 • prenos signálu nezaisťuje kontakt kovových častí, ale indukcia  je medzi cievkami v sonde a kábli
 • odolný takmer voči akémukoľvek prostrediu, nevadí mu vlhkosť ani korozívne látky
 • digitálny signál je odolný voči akémukoľvek rušeniu
 • vhodný do akejkoľvek aplikácie, predovšetkým do vlhka a korozívneho prostredia
 • kábel:
  • digitálny signál, nie je náchylný na rušenie
  • odporúčaná dĺžka do 20 metrov
  • inštalácia: možno aj do káblových trás so silovými vodičmi

 

Sondy s fixným káblom sa využívajú skôr výnimočne v jednoduchších meracích systémoch, obvykle u málo sofistikovaných prevodníkov, kde je signálny kábel pripojený do externého (spravidla BNC) konektora. Toto miesto býva zdrojom problémov kvôli korózii konektora vplyvom prostredia.

 

Obrázky konektorov na senzoroch:

 

S MS

Konektor S8

Konektor VP6

Konektor Memosens

Laboratórne a prenosné merania

Sonda s konektorom (zvyčajne S7*)

 • používa sa ako ekonomická možnosť tam, kde je externé teplotné čidlo, alebo v prípade, že meranie teploty nie je potrebné
 • dvojpólový konektor S7 môže preniesť iba jeden signál
 • odporúčané ako laboratórne riešenie
 • v prípade rušenia odporúčané použiť opletený kábel (5 mm)

Fixný kábel

 • je nutný v prípade potreby integrovaného teplotného čidla
 • vhodný aj v prípade prenosných meraní
 • absencia konektora je výhodná vo vlhkom prostredí
 • pri náhodnom ponorení celej sondy do vzorky nehrozí tak veľké nebezpečenstvo zatečenia ako u konektora
 • nehrozí rozbitie sondy pri povolenom konektore

Na strane prístroja sa pre meranie pH zvyčajne používajú konektory:

Konektor

Popis

BNC

bajonetový dvojpólový konektor: centrálny kolík (signál meracej elektródy) a bajonet (referenčný signál – tienenie)

DIN

koaxiálny anténny konektor: centrálny kolík (signál meracej elektródy) a prstenec (referenčný signál – tienenie)

Pre prenos signálu teplotného čidla sa bežne používajú konektory typu CINCH, Jack, „banán“ a ďalšie. Zvyčajne dvojpólové verzie, prípadne dva samostatné ,,banány´´. V prípade iba jedného pólu je (-) pól teplotného merania spoločný s referenciou pH sondy. Záleží na výrobcovi pH metra.

Pozn.:

*   S7/S8 Káblová časť konektora S7/S8 je totožná, rozdiel je v hlave sondy.

–          S7: hladká laboratórna verzia

–          S8: procesný typ so závitom (PG 13,5) pre montáž do potrubia

 

BNC DIN

Konektor BNC

Konektor DIN


Memosens

Memosens

Koncept digitálneho pripojenia senzorov Memosens je unikátny.

Jedná sa o bezkontaktnú technológiu Memosens plug & play, ktorá je 100% odolná voči vode, rezistentná voči nečistotám, korózii, soľným mostíkom, tlaku a rušivým vplyvom. Tento systém prekonáva doterajšie konvenčné konektory. Jedná sa o robustné spojenie s perfektnou galvanickou izoláciou. Tá zaisťuje kvalitný prenos signálu bez rušivých vplyvov.

Hlavné výhody

 • bezkontaktné spojenie - nemožné nesprávne zapojenie senzora
 • možnosť kalibrácie mimo meracieho miesta - senzor má uložené kalibračné dáta
 • inteligentná diagnostika - možnosť predikcie životnosti senzora a prehľad o sterilizačných cykloch
 • kontrola senzora pomocou prenosného zariadenia (Portavo)

Pozrite sa na webové stránky Knick, kde nájdete ďalšie informácie.


Meranie fyzikálnych vlastností

Meranie fyzikálnych vlastností je oblasťou, ktorá pokrýva rôzne elektrochemické a spektrofotometrické metódy. Najčastejšie merané parametre sú: pH, oxidačno-redukčný potenciál (ORP), vodivosť, koncentrácia rozpusteného kyslíka (DO), salinita, celková suma rozpustených pevných látok (TDS) a zákal. Medzi fyzikálne vlastnosti meraní patrí aj kolorimetria, ktorá sa používa najmä pre meranie: celkového a voľného chlóru, kyseliny kyanúrovej, pH, chlórdioxidu, brómu a ozónu.

 

Táto časť obsahuje zaujímavé informácie o nasledujúcich oblastiach:


Ak máte záujem o naše produkty, pozrite sa na našu ponuku laboratórnych produktov alebo ponuky produktov pre procesné merania.

Ako vybrať vhodný senzor (elektródu) pre požadovanú aplikáciu? Stiahnite si našu aplikáciu pre Android:

Měření pH (APK)


Úvod

V tejto sekcii nájdete základné informácie o výbere vhodnej elektródy, jej kalibrácii a údržbe. Všetky tieto informácie sme zhrnuli do nášho Sprievodcu meraním pH.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz