ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Fyzikálne veličiny / Úvod / Prehľad

Memosens

Memosens

Koncept digitálneho pripojenia senzorov Memosens je unikátny.

Jedná sa o bezkontaktnú technológiu Memosens plug & play, ktorá je 100% odolná voči vode, rezistentné voči nečistotám, korózii, soľným mostíkom, tlaku a rušivým vplyvom. Tento systém prekonáva doterajšie konvenčné konektory. Jedná sa o robustný spojenie s perfektnou galvanickou izoláciou. Tá zaisťuje kvalitný prenos signálu bez rušivých vplyvov.

Hlavné výhody

  • bezkontaktné spojenie - nemožné nesprávne zapojenie senzora
  • možnosť kalibrácie mimo meracie miesto - senzor má uložené kalibračné dáta
  • inteligentný diagnostika - možnosť predikcie životnosti senzora a prehľad o sterilizačných cykloch
  • kontrola senzora pomocou prenosného zariadenia (Portavo)

Pozrite sa na webové stránky Knick, kde nájdete ďalšie informácie.


Meranie fyzikálnych vlastností

Meranie fyzikálnych vlastností je oblasťou pokrývajúcou rôzne elektrochemické a spektrofotometrické metódy. Najčastejšie merané parametre sú: pH, redox potenciál (ORP), vodivosť, koncentrácia rozpusteného kyslíka (DO), slanosť, celková rozpustená pevná látka (TDS) a zákal. Oblasť fyzikálnych vlastností Meranie zahŕňa aj kolorimetriu, ktorá sa používa prevažne pre: celkový a voľný chlór, kyanurová kyselina, pH, oxid chlóru, bróm a ozón.

 

Táto časť obsahuje zaujímavé informácie v nasledujúcich oblastiach


Ak máte záujem o naše produkty, pozrite sa na našu laboratórnu produktovú radu alebo produkty na meranie procesov.

Ako vybrať vhodný senzor (elektródu) pre požadovanú aplikáciu? Stiahnite si našu aplikáciu pre Android:

Měření pH (APK)


Úvod

V tejto sekcii nájdete základné informácie o výbere vhodnej elektródy, jej kalibráciu a údržbe. Všetky tieto informácie sme zhrnuli do nášho Sprievodca meraním pH.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz