ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Měřící principy / Fotoionizační (PID)

Fotoionizačný detektor

Princíp

Fotoionizačný detektor (Photo Ionization Detector) pracuje na princípe merania elektrického náboja vzniknutého pri ionizácii meraného plynu. U väčšiny plynov sa dá určiť tzv. špecifický ionizačný potenciál (IP), ktorý má jednotku eV. Meraný plyn je ionizovaný ultrafialovou žiarivkou, čo sa prejaví vznikom elektrického náboje. Ionizácia plynu je však podmienená skutočnosťou, že ionizačný potenciál plynu bude menší ako hodnota potenciálu (eV) použitej UV lampy (respektíve energie vzniknutých fotónov)! Vlastný senzor detekuje vzniknutý náboj ionizovaného plynu a ten je prevedený na elektrický prúd. Prúd je zosilnený a prevedený na koncentráciu v jednotkách ppm nebo ppb.

Princip PID

Výhody

  • moderný typ (3D) nepodlieha vplyvom teploty ani vlhkosti
  • jedným detektorom je možné  merať široké spektrum látok
  • vysoká citlivosť (jednotky ppb)
  • vynikajúca rýchlosť odozvy (< 3 s)
  • vysoká presnosť aj pri veľmi nízkych koncentráciách

Nevýhody

  • pre väčšinu zlúčenín má nízku selektivitu

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz