ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Laboratórne prístroje a príslušenstvo

Meranie a regulácia

Rozbaliť všetko
YMC Triart

E-shop

ak sa chcete prihlásiť, je nutné sa registrovať ...

Chromservis - Váš spoľahlivý partner v laboratóriu a priemyslu

Spoločnosť Chromservis sro je rýchlym a spoľahlivým partnerom pri riešení analytických problémov v laboratóriách a v priemyselných aplikáciách. Dodáva chromatografickej prístroje a príslušenstvo pre analytické a semipreparatívne aplikácie, pre purifikačné procesy, chemikálie, referenčné materiály, prístroje a senzory na meranie fyzikálnych veličín, systémy a príslušenstvo pre predúpravu vzoriek.

Laboratóriá Meranie a regulácia

Spoločnosť Chromservis sro dodáva detekčné systémy úniku plynov, senzory pre on-line meranie pH, vodivosti, rozpusteného kyslíka a koncentrácie (refraktometre), techniku ​​pre sledovanie kvality životného / pracovného prostredia a komponenty pre laboratórne rozvody technických plynov.

Akce

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz