ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Rady a tipy / Sorbenty pro termální desorpci

Carbotrap X

Parameter Characteristika
Síla/typ adsorbentu středně silný sorbent na bázi černého uhlí
Měrný povrch cca. 240 m2/g
Přibližný rozsah těkavosti n-C3/4 až n-C6/7 (b.v. 50 až 150°C)
Příklady analytů lehké uhlovodíky, 1,3-butadien, benzen (pro 2-týdenní dufúzní vzorkování)
Maximální teplota adsorbentu > 400°C
Doporučená teplota kondicionování 350 až 400°C
Doporučená desorpční teplota 350 až 400°C (pod teplotou kondicionování)

Další informace

 • hydrofóbní
 • minimální obsah vlastních artefaktů (<0.1 ng)
 • stopové kovy pocházející z výroby způsobují aktivititu sorbentu
 • drolivý - při mechanickém šoku snadno vytváří jemné částečky. Vyvarujte se nárazům sorpčních trubiček obsahujících tento sorbent.
 • stlačitelný - přeplnění může způsobit vyšší odpor a ovlivnit průtok odběrového čerpadla
 • doporučená zrnitost sorpčních trubiček a "cold trapu" činí 40/60 mesh
 • doporučená obnova sorbentu po 200 tepelných cyklech

Carbopack X

Parameter Characteristika
Síla/typ adsorbentu středně silný sorbent na bázi černého uhlí
Měrný povrch cca. 240 m2/g
Přibližný rozsah těkavosti n-C3/4 až n-C6/7 (b.v. 50 až 150°C)
Příklady analytů lehké uhlovodíky, 1,3-butadien, benzen (pro 2-týdenní dufúzní vzorkování)
Maximální teplota adsorbentu > 400°C
Doporučená teplota kondicionování 350 až 400°C
Doporučená desorpční teplota 350 až 400°C (pod teplotou kondicionování)

Další informace

 • hydrofóbní
 • minimální obsah vlastních artefaktů (<0.1 ng)
 • stopové kovy pocházející z výroby způsobují aktivititu sorbentu
 • drolivý - při mechanickém šoku snadno vytváří jemné částečky. Vyvarujte se nárazům sorpčních trubiček obsahujících tento sorbent.
 • stlačitelný - přeplnění může způsobit vyšší odpor a ovlivnit průtok odběrového čerpadla
 • doporučená zrnitost sorpčních trubiček a "cold trapu" činí 40/60 mesh
 • doporučená obnova sorbentu po 200 tepelných cyklech

Tenax GR

Parameter Characteristika
Síla/typ adsorbentu slabý porézní polymer
Měrný povrch cca. 35 m2/g
Přibližný rozsah těkavosti n-C7 až n-C30 (b.v. 100 až 450°C)
Příklady analytů aromatické sloučeniny (vyjma benzenu), nepolární sloučeniny s b.v. > 100°C, polární sloučeniny s b.v. > 150°C, PAH, PCB
Maximální teplota adsorbentu 350°C
Doporučená teplota kondicionování do 325°C
Doporučená desorpční teplota do 300°C

Další informace

 • hydrofóbní
 • malý obsah vlastních artefaktů (<1 ng)
 • inertní - vhodný pro nestabilní sloučeniny
 • Tenax GR (grafitická forma) je nejvhodnější pro PAH a PCB
 • účinná desorpce
 • maximální teplota sorbentu nesmí být překročena, protože by došlo k rozkladu sorbentu a jeho vypařování a tím by mohlo dojít ke kontaminaci plynových cest
 • doporučená zrnitost sorpčních trubiček a "cold trapu" činí 35/60 mesh
 • doporučená obnova sorbentu po 100 tepelných cyklech

Tenax TA

Parameter Characteristika
Síla/typ adsorbentu slabý porézní polymer
Měrný povrch cca. 35 m2/g
Přibližný rozsah těkavosti n-C7 až n-C30 (b.v. 100 až 450°C)
Příklady analytů aromatické sloučeniny (vyjma benzenu), nepolární sloučeniny s b.v. > 100°C, polární sloučeniny s b.v. > 150°C, PAH, PCB
Maximální teplota adsorbentu 350°C
Doporučená teplota kondicionování do 325°C
Doporučená desorpční teplota do 300°C

Další informace

 • hydrofóbní
 • malý obsah vlastních artefaktů (<1 ng)
 • inertní - vhodný pro nestabilní sloučeniny
 • Tenax GR (grafitická forma) je nejvhodnější pro PAH a PCB
 • účinná desorpce
 • maximální teplota sorbentu nesmí být překročena, protože by došlo k rozkladu sorbentu a jeho vypařování a tím by mohlo dojít ke kontaminaci plynových cest
 • doporučená zrnitost sorpčních trubiček a "cold trapu" činí 35/60 mesh
 • doporučená obnova sorbentu po 100 tepelných cyklech

Carbograph 2TD

Parameter Characteristika
Síla/typ adsorbentu velmi slabý sorbent na bázi černého uhlí
Měrný povrch cca. 12 m2/g
Přibližný rozsah těkavosti n-C8 až n-C20
Příklady analytů alkylbenzeny, uhlovodíky do n-C20
Maximální teplota adsorbentu > 400°C
Doporučená teplota kondicionování 350 až 400°C
Doporučená desorpční teplota 350 až 400°C (pod teplotou kondicionování)

Další informace

 • hydrofóbní
 • minimální obsah vlastních artefaktů (<0.1 ng)
 • stopové kovy pocházející z výroby způsobují aktivititu sorbentu
 • drolivý - při mechanickém šoku snadno vytváří jemné částečky. Vyvarujte se nárazům sorpčních trubiček obsahujících tento sorbent.
 • stlačitelný - přeplnění může způsobit vyšší odpor a ovlivnit průtok odběrového čerpadla
 • doporučená zrnitost sorpčních trubiček a "cold trapu" činí 40/60 mesh
 • doporučená obnova sorbentu po 200 tepelných cyklech

Carbopack C

Parameter Characteristika
Síla/typ adsorbentu velmi slabý sorbent na bázi černého uhlí
Měrný povrch cca. 12 m2/g
Přibližný rozsah těkavosti n-C8 až n-C20
Příklady analytů alkylbenzeny, uhlovodíky do n-C20
Maximální teplota adsorbentu > 400°C
Doporučená teplota kondicionování 350 až 400°C
Doporučená desorpční teplota 350 až 400°C (pod teplotou kondicionování)

Další informace

 • hydrofóbní
 • minimální obsah vlastních artefaktů (<0.1 ng)
 • stopové kovy pocházející z výroby způsobují aktivititu sorbentu
 • drolivý - při mechanickém šoku snadno vytváří jemné částečky. Vyvarujte se nárazům sorpčních trubiček obsahujících tento sorbent.
 • stlačitelný - přeplnění může způsobit vyšší odpor a ovlivnit průtok odběrového čerpadla
 • doporučená zrnitost sorpčních trubiček a "cold trapu" činí 40/60 mesh
 • doporučená obnova sorbentu po 200 tepelných cyklech

Carbotrap C

Parameter Characteristika
Síla/typ adsorbentu velmi slabý sorbent na bázi černého uhlí
Měrný povrch cca. 12 m2/g
Přibližný rozsah těkavosti n-C8 až n-C20
Příklady analytů alkylbenzeny, uhlovodíky do n-C20
Maximální teplota adsorbentu > 400°C
Doporučená teplota kondicionování 350 až 400°C
Doporučená desorpční teplota 350 až 400°C (pod teplotou kondicionování)

Další informace

 • hydrofóbní
 • minimální obsah vlastních artefaktů (<0.1 ng)
 • stopové kovy pocházející z výroby způsobují aktivititu sorbentu
 • drolivý - při mechanickém šoku snadno vytváří jemné částečky. Vyvarujte se nárazům sorpčních trubiček obsahujících tento sorbent.
 • stlačitelný - přeplnění může způsobit vyšší odpor a ovlivnit průtok odběrového čerpadla
 • doporučená zrnitost sorpčních trubiček a "cold trapu" činí 40/60 mesh
 • doporučená obnova sorbentu po 200 tepelných cyklech

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz